Principal Suport clienți

Suport clienți

Pentru acordarea suportului tehnic pe site-ul www.7777.md contactaţi la nr. de tel. 022 333 777, la adresa de email help@7777.md sau prin intermediul chat-ului direct pe site-ul www.7777.md

De la ce vârstă este permis accesul în sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești?
Accesul în sala de joc este permis doar persoanelor identificate în baza mijlocului de joc specific (în continuare „Card de joc”), care au atins vârsta de 21 ani, doar după exprimarea acordului privind participarea la jocurile de noroc.
Care act de identitate permite înregistrarea în sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești ale LNM și participarea la jocuri de noroc?
Înregistrarea persoanei se realizează în baza următoarelor acte valabile:
-buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova;
Pentru cetățenii străini:
-pașaport, inclusiv de serviciu sau diplomatic (conform Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte);
-permis de ședere;
-documentul de călătorie al apatridului (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaților (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 iulie 1951) și ale beneficiarilor de protecție umanitară;
-buletinul de identitate al cetățeanului străin, cardul de identitate – pentru străinii ale căror state au semnat acorduri interguvernamentale, privind recunoașterea reciprocă și admisia persoanelor în baza documentelor de identitate interne (de exemplu: Turcia, România, Ucraina, etc.)
Cum se realizeară ridicarea câștigului
Ridicarea câștigului se realizează doar la prezentarea actului de identitate în baza căruia a fost înregistrat jucătorul și a mijloacelor specifice de joc ce atestă câștigul, în termen de 14 zile calendaristice de la anunţarea rezultatelor jocului de noroc.
În cazul în care jucătorul nu a prezentat mijlocul de joc specific pentru primirea cîştigului în termenul stabilit, după 90 de zile lucrătoare de la data anunţării rezultatelor jocului, câştigurile pentru care nu au fost prezentate mijloacele de joc specifice care atestă cîștigurile respective trec în proprietatea organizatorului.
Care sunt termenii de achitare a câștigurilor?
Condițiile de plată a câștigurilor sunt prevăzute în art.15 din Legea nr.291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, care stabilește termenul de achitare a câștigului astfel:
a) 5 zile lucrătoare, pentru sumele de până la 10000 de lei;
b) 30 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 10000 de lei până la 150000 de lei;
c) 45 de zile lucrătoare, pentru sumele de la 150000 de lei până la 300000 de lei;
d) 90 de zile lucrătoare, pentru sumele ce depășesc 300000 de lei;
Cum pot afla sumele depuse și extrase pe perioada de joc?
În incinta sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești, jucătorul va depune o cerere-tip în adresa S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” iar despre rezultatul examinării cererii jucătorul va fi informat în termen de până la 30 de zile.
Cum pot depune o plângere, reclamație?
Fiecare sală cu automate de joc cu câștiguri bănești a S.A.,,LNM” deține Registrul de reclamații care este prezentat la solicitarea jucătorului. Reclamația se examinează în corespundere cu legislația în vigoare, cu respectarea termenului de informare a reclamantului
Cum sunt protejate datele mele personale?
Jucătorul beneficiază de protecția drepturilor sale de către stat și de către Societate în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal precum și în corespundere cu documentele de politici aferente domeniului jocurilor de noroc.
Ce este sesiune de joc?
sesiune de joc – perioada de timp din momentul înregistrării jucătorului la intrarea în sală cu automate de joc și primirea mijloacelor specifice de joc până la prezentarea mijloacelor specifice de joc la ieșirea din sală pentru ridicarea câștigului, indiferent de numărul de jocuri soldate cu pierderi sau câștiguri petrecute în această perioadă.
Cum pot renunța la jocurile de noroc?
În incinta sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești, jucătorul va depune o cerere în adresa S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” prin care va solicita renunțarea la jocurile de noroc organizate de S.A.,,Loteria Națională a Moldovei” în sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești.
Cum poate fi ridicată interdicția de participare la jocurile de noroc?
În incinta sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești, jucătorul va depune o cerere în adresa S.A. ,, Loteria Națională a Moldovei” prin care va solicita ridicarea interdicției de participare la jocurile de noroc la sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești.
De ce aparatele de joc nu dau câștiguri?
În conformitate cu cerințele Legii nr.291 din 16.12.2016 "Cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc" , toate echipamentele de joc care funcționează în sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești ale S.A.,, Loteria Națională a Moldovei” au fost supuse procedurii de certificare și respectă toate standardele stabilite de actele normative în vigoare, parametrii tehnici și statistici declarați de producătorul echipamentului de joc. Mai mult decât atât, o dată în an toate echipamentele de joc sunt supuse inspecției periodice în rezultatul cărora se întocmesc documente relevante. Procedura de inspecție și certificare este efectuată de un organism acreditat în prezența angajaților responsabili ai S.A.,, Loteria Națională a Moldovei” și a companiei partenere SRL,,Novo Investment MLD”.
Totodată, conform Legii nr.291 din 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, art. 10 menționează că unul din principiile de bază care țin de organizarea şi desfășurarea acestor activități, îl reprezintă principiul liberului consimțămînt ce presupune independența și libertatea luării deciziei de către jucător cu privire la participarea la un joc de noroc, Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, stabilesc că participarea la jocurile de noroc are loc, exclusiv, în mod benevol, iar toți participanții au șanse egale de câștig.