Principal Noutăți Comunicat cu referire la multiplele interpretări și comentarii publicate recent pe rezultatele anului financiar 2022

Comunicat cu referire la multiplele interpretări și comentarii publicate recent pe rezultatele anului financiar 2022

15.08.2023

Image

Cu referință la multiplele interpretări  și comentarii publicate recent pe rezultatele anului financiar 2022, SA “Loteria Națională a Moldovei” comunică:

Rezultatul financiar  obținut în anul 2022 constituie cca. 193,4 mln. Lei,  ceea ce constituie  cu cca. 60%  mai mult decât profitul obținut în anul 2021. 

Acest rezultat este de fapt impactul politicilor și  măsurilor întreprinse de administrația SA LNM, în special în rezultatul optimizării costurilor, modificării structurii vânzărilor, precum și în rezultatul migrării jucătorilor din domeniul jocurilor de noroc offline spre cele online.

Menționăm, că această creștere se datorează nu atât măririi semnificative a numărului de jucători din Republica Moldova și/sau extinderii popularității jocurilor de noroc în rândul cetățenilor RM, cât este rezultatul acoperirii “zonei gri” a jocurilor de noroc care sunt prestate contrar legislației RM de către organizatorii neautorizați din afara țării. 

În acest mod, în urma blocării site-urilor și a plăților aferente procesului de organizare a jocurilor de noroc neautorizate, în rezultatul măsurilor întreprinse de executivul SA LNM, Partenerii privați, precum și măsurile întreprinse de organele de resort Guvernamentale în vederea stopării jocurilor de noroc ilegale pe teritoriul Republicii Moldova, s-au realizat indicatori pozitivi aferenți supravegherii și contabilizării jocurilor de noroc, fiscalizării câștigurilor și asigurării respectării principiilor Politicii de stat în domeniu jocurilor de noroc. 

În această ordine de idei remarcăm că, continuarea micșorării prestației site-urilor și plăților ilegale pe piața locală, dezvoltarea soluțiilor informatice de monitorizare a spațiului web al RM va rămâne o prioritate pentru administrația  SA LNM și Partenerii Privați

Astfel, creșterea ponderii jocurilor de noroc oficiale pe piața locală a avut un impact dominant supra sporirii Interesului Public cu cca. 406 mln. lei în afacerea Societății cu capital integral de stat și în Proiectului de parteneriat public-privat din domeniul jocurilor de noroc. 

Remarcăm  că suma totală a contribuțiilor Societății achitate în anul 2022 la  Bugetul Public Național, a crescut de 3,3 ori față de anul 2021 și se cifrează cu cca. 213,4 mln. lei, inclusiv la bugetele administrației publice locale au fost achitate cca. 9 mln. lei. 

Cu respect

Administrația SA LNM