Principal Conducerea

Conducerea

Vadim Dermenji
Director general al S.A. Loteria Națională a Moldovei 

Natalia Patraşcu
Șef adjunct al Direcţiei administrare corporativă, metodologii şi reglementări, Agenția Proprietății Publice.
Vasile Bolduratu
Corpul de Control al Prim-ministrului.
Ion Gumene
Secretar de Stat a Ministerului Finanţelor.
Natalia Vrabie
Șef al Direcției evidența și monitorizare a patrimoiului public, Agenția Proprietății Publice.
Valentina Chiper
Șef al Secției politici de reglementarea mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Ion Cotruţă
Șef adjunct al Direcţiei parteneriat public-privat şi proiecte investiţionale, Agenţia Proprietăţii Publice.
Ana Miron
Consultant principal, Direcția monitorizare și control, Cancelaria de Stat.
Ludmila Ciumac
Șef serviciu, Serviciul financiar-administrativ a Ministerului Economiei.
Veronica Chirilă
Șef Secție bugetului de stat și bugetului public național, Direcția politicii și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor.
Cristal Felicia
Șef Secție valorificarea bunurilor entităților de stat, Agenția Proprietății Publice.
Viorica Beşliu
Șef al Direcţie parteneriat public-privat şi proiecte investiţionale, Agenția Proprietăți Publice.