Principal Acte normative și transparența

Acte normative și transparența

Legea 1134-1996 privind societățile pe acțiuni Legea 291-2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc Statutul SA Loteria Națională a Moldove Codul de guvernanță corporativă al SA Loteria Națională a Moldovei Codul Civil al Republicii Moldova Regulamentul Comisiei de cenzori Regulamentul Consiliului Regulament achiziții Regulament privind avertizorii de integritate Regulament cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul LNM Regulament cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul LNM Plan de achiziții pentru anul 2022 Anunţ de intenţie achiziţii 2022 Anunţ de intenţie achiziţii 2023 Planul de integritate al S.A. Loteria Națională a Moldovei pentru anul 2024 Plan de achiziții pentru anul 2023 Planul achizițiilor publice pentru anul 2022 (modificat) Planul achizițiilor publice pentru anul 2023 (modificat) Deciziile Adunarii Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor din data de 29 iunie 2022 Decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28 iulie 2023 Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2022 Anunţ de intenţie achiziţii 2021 Plan de achiziții pentru anul 2021 Situațiile financiare 2022 Raport Formular nr.9 2022 Raportul conducerii LNM 2022 Situațiile financiare 2023 Raport formular nr.9 2023 Raportul societății de audit pentru 2023 Raportul conducerii LNM 2021 Raportul societăţii de audit pentru anul 2021 Raportul societății de audit pentru anul 2022 Raport Formular nr.9 2021 Situațiile financiare anul 2021 Plan de achiziții pentru anul 2020 Anunţ de intenţie achiziţii 2020 Situațiile finaciare 2020 Raport anual 2019 Situațiile financiare 2019 Situațiile financiare 2018