Principal Anunțuri Rezultate concurs privind Serviciile de pază a obiectelor şi valorilor materiale și mentenanța sistemelor de securitate și supraveghere video ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

Rezultate concurs privind Serviciile de pază a obiectelor şi valorilor materiale și mentenanța sistemelor de securitate și supraveghere video ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

30.03.2023

Image

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește tuturor operatorilor economici pentru participarea la concursul (Nr.03/2023) privind achiziționarea serviciilor de pază a obiectelor şi valorilor materiale și mentenanța sistemelor de securitate și supraveghere video ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

 Informăm că la concurs au fost înregistrate în total 2 oferte a 2 operatori economici care prestează servicii de acest tip.

În urma examinării ofertelor, conform art. 39 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a recurs la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziții publice.

În acest sens, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

Nr. d/o

Denumirea ofertantului câștigător

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Adresa

1.

ÎS „Servicii Pază” a MAI

pentru Lotul I - CPV 797133000-5 Servicii de pază a obiectelor şi valorilor materiale.

mun. Chişinău,   str. Mitropolit Varlaam, 79                                                                                              MD-2012, Republica Moldova

2.

OP „Combat-Service” SRL

pentru Lotul II - CPV 71356300-1   Mentenanța/suport tehnic a sistemelor de securitate și supraveghere video.

mun. Chișinău, str. Miron Costin, ¼