Principal Anunțuri Rezultate concurs privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiului pentru amplasarea oficiului central al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” în municipiul Chișinău

Rezultate concurs privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiului pentru amplasarea oficiului central al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” în municipiul Chișinău

30.03.2023

Image

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește tuturor operatorilor economici pentru participarea la concursul (Nr.02/2023) privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiului pentru amplasarea oficiului central al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” în municipiul Chișinău.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de următorul operator economic:

Nr. d/o

Denumirea ofertantului câștigător

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Adresa

1.

Zona economică Liberă „Bălți”

Servicii de locațiune a spațiului pentru amplasarea oficiului central al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” în municipiul Chișinău

str. Sprâncenoaia, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova