Principal Despre LNM

Despre LNM

Despre LNM

Deținută în totalitate de Agenția Proprietății Publice, Loteria Națională a Moldovei deţine monopolul oficial de stat, împuternicită să administreze şi să organizeze activități în domeniul loteriei și a jocurilor de noroc.

LNM a fost creată pentru a asigura protecția consumatorului, la cel mai înalt nivel, împotriva acțiunilor de manipulare prin joc, fraudei, spălării de bani, dependenței sau altor crime financiare. LNM își asumă responsabilitatea să dețină controlul asupra bunei desfășurări a jocurilor de noroc pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, cu scopul de a combate activitățile ilegale în domeniul jocurilor de noroc.

De asemenea, Guvernul Republicii Moldova consideră că reglementarea și comercializarea activităților de jocuri de noroc va aduce beneficii financiare substanțiale bugetului de stat, baneficii care pot fi ulterior direcționate spre educație, sănătate, sport, cultură și infrastructură etc. 

MISIUNE

Asigurarea unui proces eficient de administrare și gestionare în mod responsabil  prin crearea de condiții,  aplicarea uniformă a legislaţiei și reglementărilor în domeniul loteriei și  jocurilor de noroc  şi asigurând nivelul de resurse necesare în interesul statului şi a cetățenilor Republicii Moldova. Crearea unui mediu de joc sigur pentru toți jucătorii reprezintă unul din obiectivele principale.

Image

VIZIUNE

Loteria Națională a Moldovei își propune să cosolideze poziţia de lider de piaţă în comercializarea responsabilă a loteriei, jocurilor de noroc și a activităților conexe jocurilor de noroc, practicând  implimentarea tehnologiilor revoluționare în domeniu şi adaptarea în mod constant la cerințele pieței și la schimbările permanente ale serviciilor și produselor oferite.

Image

VALORI

În activitatea sa, Loteria Națională a Moldovei aderă la valorile fundamentale ale organizației:

  • Integritate şi onestitate
  • Transparență
  • Responsabilitate socială
  • Grija pentru clienți
  • Respect pentru angajați
  • Inovaţie şi diversitate
  • Accent pe munca în echipă
  • Stabilitate

Image