S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul concursului (Nr.7/2019)

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul concursului (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.817.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 11 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiile care urmează a fi selectate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...