S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concursul (Nr.9/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Re

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.9/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 19 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...