S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concursul (Nr.11/2019) pentru achiziționareaserviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Re

         S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.11/2019) pentru achiziționareaserviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 23 august 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...