S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concursul (Nr.10/2019) p/u achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor p/u amplasarea sălilor cu automate de joc în raioanele R. Moldova

         S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.10/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu cîștiguri bănești în raioanele Republicii Moldova.

       Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.817.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 18 iulie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...