S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru selectarea societății de audit

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru selectarea societății de audit privind achiziția serviciilor de:

  1. Audit tematic aferent investițiilor pentru perioada semestrului II/ Anul 2018 și perioada Anului 2019 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei
  2.  Audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact – persoană responsabilă de achiziții: 022/855 300

Ofertele vor fi depuse până la 16 septembrie 2019.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs poate fi accesată pe site-ul oficial al societății www.lnm.md.