S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.6/2019) pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.6/2019) pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 21 mai 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include caracteristicile cărora urmează să corespundă mocheta, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...