S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.4/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.4/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău (sect. Telecentru).

     Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

     Telefon de contact- 022 855 300, 079575970 - Natalia Croitor.

     Ofertele vor fi depuse până la 01 octombrie 2021, ora 10:30.

     Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...