S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs Nr.3/2021 pentru achiziționarea serviciilor de pază

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (repetat) pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021.

          Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 17 februarie 2021.

Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...