S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.2/2020) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.2/2020) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 22 decembrie 2020, ora 10.30.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...