S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societății de audit

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societății de audit privind achiziția Serviciilor de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 31 ianuarie 2022, ora 17:00.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi accesate aici...