S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societăţii de audit

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societăţii de audit privind achiziţia Serviciilor de audit

 al situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 02 noiembrie 2020

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi accesate pe site-ul oficial al societății www.lnm.md.