S.A. “Loteria Națională a Moldovei” angajează casieri pentru sălile cu automate de joc cu caștiguri bănești

S.A. “Loteria Națională a Moldovei” angajează casieri pentru sălile cu automate de joc cu caștiguri bănești din Nisporeni și Orhei

Experiența de muncă nu este obligatorie, oferim instruire gratuită!

Vârsta minima de angajare 21 ani, fără antecedente penale.

Salariul – de la 6000 lei, întregul pachet social asigurat!

Graficul de lucru – schimburi.

Asteptăm CV-urile Dvs adresa de e-mail: resurseumane@lnm.md

Sau la nr. de telefon: 067675522