Rezultatele concursului (Nr.13/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune

Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.13/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

Informăm că la concurs a fost înregistrată o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de către operatorul economic SRL „PROMACONS-S.V.”.