Rezultatele concursului (Nr.11/2019)

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.11/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs a fost înregistrată o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a respins oferta depusă pe motiv că aceasta nu a corespuns cerințelor din caietul de sarcini.