Rezultate concurs privind achiziționarea serviciilor financiare

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul privind achiziționarea serviciilor financiare.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de următorul operator economic:

Nr. d/o

     Ofertantul

       Adresa

 

 

  1.  

 Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.

 

Republica Moldova, mun. Chișinău

str. Constantin Tănase, 9/1

 

 

Totodată, în temeiul prevederilor pct. 59 din Regulamentul cu privire la achiziţionarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, Contractele de achiziție a serviciilor financiare încheiate între părți pot fi găsite aici...