Rezultate concurs privind achiziționarea serviciilor de locațiune

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește tuturor operatorilor economici pentru participarea la concursul (Nr.02/2022) privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs au fost înregistrate în total 3 oferte a 3 operatori economici care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de următorul operator economic:

  Nr. d/o

          Ofertantul

                                  Adresa

 
 

   1

       Vera Racoviță

         mun.Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 147