Rezultate concurs (Nr.9/2019)

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.9/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 5 oferte a patru persoane fizice și un operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

     Ofertantul

       Adresa

 
 
  1.  

  Guțu Raisa   

     r-nul Ocnița or. Otaci, str. Prieteniei, 103

 

       2.

   „ȚĂRĂNCUȚA” S.R.L.  

      or. Soroca, str. Grigore Vieru, 9