Rezultate concurs (Nr.7/2019)

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o ofertă depusă de operatorul economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de „SIMPLU IMOBIL” S.R.L.