Rezultate concurs (Nr.4/2019)

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.4/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 4 oferte a 4 operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

„PARNAVEL IGOR” Î.I.

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 57

 

2.

„MEDOPTEH” S.R.L

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 6/1

 

3.

Chirvas Ion

or. Nisporeni, str. Suveranității nr.1