Rezultate concurs Nr.3/2021 din 17 februarie 2021 pentru achiziționarea serviciilor de pază

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.3/2021 din 17 februarie 2021 pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021 (repetat).

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a decis atribuirea contractului de achiziție operatorului economic O.P. „COMBAT-SERVICE” S.R.L..