Rezultate concurs (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune

Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

Informăm că la concurs au fost depuse două oferte cu spații pentru necesitățile S.A. „Loteria Națională a Moldovei” de către un operator economic și două persoane fizice.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de către operatorul economic participant și două persoane fizice, după cum urmează:

 Nr. d/o

       Ofertantul

     Adresa

 
 
  1.  

 SRL „CARFACON”

 r-nul. Cahul, mun. Cahul,  str. 31 August1989, 4/j

 

       2.

 Carapunarli Nicolai, Marinov     Alexandr

 UTA Gagauzia, mun. Ceadir Lunga, str. Lenin,     105/4