Rezultate concurs Nr.1/2020 din 01 septembrie 2020 privind achiziționarea serviciilor de locațiune

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.1/2020 din 01 septembrie 2020 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.