Rezultate concurs (Nr.10/2019)

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.10/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 4 oferte a patru persoane fizice, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

     Nr. d/o 

           Ofertantul

         Adresa

 
 
  1.  

       Tcaci Natalia

    r-nul Briceni, or. Briceni, str. Independenței,1/A,                  nr.5 Independenței,1/A, nr.6

 

        2.

     Bucovan Alexandrin

    r-nul Căușeni, or. Căușeni, str.Alba- Iulia, 1/b