Organizatorul loteriilor și pariurilor sportive va spori măsurile de prevenire a riscului dependenței de jocuri de noroc

      Loteria Națională a Moldovei și partenerul său privat în domeniul loteriilor și pariurilor sportive, NGM Company, își reconfirmă obligațiunile de responsabilitate socială și vor spori măsurile de promovare a jocului responsabil. Mai mult, operatorii sunt gata, împreună cu autoritățile statului, să elaboreze și să aplice măsuri care să prevină accesul persoanelor cu risc de dependență la jocuri de noroc, inclusiv pe site-uri care își desfășoară ilegal activitatea pe teritoriul țării noastre.

      De la 1 octombrie va fi deschisă o linie verde pentru persoane cu risc de dependență de jocuri de noroc. La numărul de telefon 022 788 333 pot fi obținute informații despre consultații și terapii împotriva acestei dependențe. Mai mult, Loteria Națională este gata să-și asume toate costurile aferente diagnosticării și tratamentului necesar.

      Tot de la 1 octombrie, informațiile despre joc responsabil vor fi aplicate pe toate    elementele de joc de loterie sau pariuri sportive – inclusiv pe site-ul www.7777.md și pe noile tiraje de bilete de loterie.

     Aceste modificări au fost anunțate de către Vadim Dermenji, directorul general al SA Loteria Națională a Moldovei și Plamen Milanov, directorul NGM Company, după audierile organizate la Parlament cu privire la proiectul de lege despre interzicerea publicității jocurilor de noroc.

     ”Autorul acestui proiect, domnul Dumitru Alaiba, spune că scopul principal al documentului este protejarea sănătății oamenilor și reducerea dependenței de jocurile de noroc. Ne-am exprimat disponibilitatea de a oferi suport autorităților pentru obținerea acestui rezultat. Suntem gata să oferim suport Guvernului și Parlamentului ca să fie restricționat accesul persoanelor cu risc de dependență la jocuri de noroc, inclusiv pe site-urile străine, care nu au autorizație de activitate în Republica Moldova și încalcă legile țării”, a declarat Plamen Milanov.

     ”Vrem să subliniem că pe site-ul Loteriei Naționale - 7777.md sunt respectate toate măsurile de prevenire a accesului minorilor și există posibilitatea de restricționare pentru persoane cu risc de dependență de jocuri de noroc. Cu totul altfel stau lucrurile în cazul site-urilor ilegale. Nu avem posibilitate să controlăm acest proces acolo și singura măsură pe care o poate lua statul pentru a proteja interesele, inclusiv sănătatea persoanelor cu dependență, este să blocheze accesul lor, dar și al minorilor pe aceste site-uri, precum și posibilitatea de  suplini conturile pe aceste site-uri”, a accentuat Vadim Dermenji.

     Ca urmare a acestei inițiative, Loteria Națională a Moldovei va putea realiza obiectivul propus de autorități, de protejare a sănătății oamenilor și limitarea accesului la jocuri de noroc a celor cu risc de dependență.

            Организатор лотерей и спортивных ставок усилит меры по профилактике игровой зависимости

     Национальная лотерея Молдовы и ее частный партнер в области лотерей и спортивных ставок, NGM Company, подтверждают свои обязательства по социальной ответственности и усилят меры по продвижению ответственной игры. Более того, операторы готовы совместно с органами государственной власти разработать и внедрить меры по предотвращению доступа к азартным играм людей с риском зависимости, в том числе и на сайты, которые ведут в нашей стране нелегальную деятельность.

     Уже открыта зеленая линия для людей с риском игровой зависимости. Информацию о консультациях и методах лечения от этой зависимости можно получить по телефону 022 788 333. Более того, Национальная лотерея готова взять на себя все расходы, связанные с необходимой диагностикой и лечением.

     Кроме того, с 1 октября информация об ответственной игре будет содержаться на всех составляющих лотерейной игры или спортивных ставок, в том числе на сайте www.7777.md и на новых тиражах лотерейных билетов.

     Об этих изменениях заявил Вадим Дерменжи, генеральный директор АО «Национальная лотерея Молдовы» и Пламен Миланов, директор NGM Company, после слушаний в парламенте законопроекта о запрете рекламы азартных игр.

      «Автор этого проекта, г-н Думитру Алайба, говорит, что основная цель документа - защитить здоровье людей и снизить зависимость от азартных игр. Мы выразили готовность поддержать власти в достижении этого результата. Мы готовы оказать поддержку Правительству и Парламенту в мерах по ограничению доступа к азартным играм людей с риском зависимости, в том числе и на иностранные сайты, которые не имеют лицензии на деятельность в Республике Молдова и нарушают законы страны», - заявил Пламен Миланов.

      «Хотим подчеркнуть, что на сайте Национальной лотереи, 7777.md, соблюдаются все меры по предотвращению доступа несовершеннолетних и существует возможность ограничения доступа к сайту для лиц, подверженных риску игровой зависимости. Совершенно иначе обстоят дела с нелегальными сайтами. У нас нет возможности контролировать этот процесс там, и единственная мера, которую государство может предпринять для защиты интересов, в том числе здоровья лиц с зависимостью, — это заблокировать доступ к ним, доступ несовершеннолетних на эти сайты, а также возможность пополнения счетов на этих сайтах», - подчеркнул Вадим Дерменжи.

      В результате этой инициативы Национальная лотерея Молдовы сможет достичь поставленной властями цели - защитить здоровье людей и ограничить доступ к азартным играм для тех, кто подвержен риску зависимости.