Loteria Națională a Moldovei aduce mulțumiri băncilor comerciale din Republica Moldova

Loteria Națională a Moldovei (LNM), în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), aduce mulțumiri băncilor comerciale din Republica Moldova pentru receptivitate și susținerea eforturilor de combatere a jocurilor de noroc neautorizate.

Cu excepția Eximbank, toate celelalte bănci comerciale au blocat tranzacțiile prin intermediul cardurilor în favoarea platformelor de pariuri sportive ce nu dețin autorizație de activitate pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste acțiuni se încadrează în cerințele legislației în vigoare și contribuie la creșterea veniturilor bugetului de stat.

Cu toate acestea, unele case de pariuri continuă să încalce prevederile legislației naționale a Republicii Moldova și, fără a avea autorizație, continuă să își desfășoare activitatea, ilegal, pe teritoriul țării noastre. Aceste companii, în special 1хBet, maschează tranzacțiile de alimentare a conturilor de joc sub alte categorii de plăți și folosesc anumite sisteme de plăți internaționale, care prin astfel de acțiuni sunt implicate, indirect, în activități ilegale.

Loteria Națională a Moldovei a sesizat aceste platforme, printre care și XOO CASH, despre acțiunile infracționale în care este atrasă.

Loteria Națională a Moldovei salută și deschiderea companiei Apple, care a dat asigurări că aplicațiile operatorilor de pariuri sportive, neautorizați pentru activitate în Republica Moldova, vor fi eliminate din Moldova App Store. O solicitare similară este în proces de examinare și de către compania Google.

În scopul contracarării activității ilegale a operatorilor neautorizați de pariuri sportive, Loteria Națională a Moldovei a sesizat și marile companii prestatoare de servicii de plată VISA și MASTERCARD. Gestionarul activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat le-a informat despre acțiunile de mascare a tranzacțiilor ilegale de alimentare a conturilor de joc sub alte categorii de plăți, folosind serviciile celor două companii.

”După ce majoritatea instituțiilor bancare din Republica Moldova au aplicat metoda blocării tranzacțiilor aferente procesului de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc neautorizate, după „Codul de categorie de comerciant”, în speță MCC 7995 (Betting, including lottery tickets, casino gaming chips, off-track betting and wagers at race tracks), în scopul evitării blocării acestora, organizatorii respectivelor jocuri au recurs la înregistrarea sa (sau a afiliaților) sub alt Cod de categorie de comerciant. În această ordine de idei, urmare a monitorizării proceselor și metodelor utilizate de către organizatorii neautorizați, echipele tehnice ale S.A.„Loteria Națională a Moldovei” de comun cu cele ale „NGM Company” S.R.L.- partener privat al LNM, au constatat că respectivii au început utilizarea, inclusiv a Codului de categorie de comerciant – MCC 7994 (Video games and arcades). În realitate, scopul real al acestor tranzacții îl reprezintă alimentarea conturilor de joc”, se arată în scrisorile LNM către VISA și MASTERCARD.

Aplicând metodele de plată descrise mai sus, operatorii neautorizați de jocuri de noroc atrag, în comiterea ilegalităților, tangențial, și băncile comerciale din Republica Moldova, partenere ale VISA și MASTERCARD.