LNM atenționează jucătorii și cer autorităților să investigheze escrocheriile în domeniul pariurilor sportive

Loteria Națională a Moldovei (LNM), în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), atrage atenția că, în ultimul timp, a sporit numărul escrocheriilor legate de jocuri de noroc.

Ținând cont de faptul că, de la 1 ianuarie 2022, este interzisă orice formă de promovare a jocurilor de noroc legale, Loteria Națională a Moldovei și partenerii săi privați au suspendat toate activitățile de acest gen.

În același timp, s-au activizat escrocii care ademenesc jucătorii pe pagini și canale pe rețele de socializare, unde agresiv și abuziv se face publicitate la operatori de pariuri sportive care au interdicție de activitate în Republica Moldova. Autorii acestor pagini false folosesc ilegal brandul și mărcile comerciale oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei pentru a ademeni jucătorii, printre care sunt și minori. Mai mult, organizatorii acestor scheme ilegale profită de vidul informațional creat și îi îndeamnă pe pariori să cumpere informații despre pariuri ”cu rezultat garantat”, iar când utilizatorii dezamăgiți le cer explicații și banii pierduți, dau vina pe operatorul legal de pariuri sportive din țară. De asemenea, organizatorii schemelor menționate promovează deschis evaziunea fiscală și acțiuni care pot fi calificate ca spălare de bani.

Loteria Națională a Moldovei și nici partenerii săi privați nu au nicio atribuție la aceste resurse online abuzive și cer instituțiilor responsabile ale statului să investigheze încălcările de lege admise de autorii lor. Singurul site autorizat de jocuri de noroc online, inclusiv pariuri sportive, este www.7777.md, care respectă integral prevederile legislației Republicii Moldova.

Pentru a avea acces la portalul de jocuri de noroc online și pariuri sportive www.7777.md, utilizatorii sunt obligați să confirme că au împlinit 18 ani, iar câștigurile sunt impozitate conform prevederilor stabilite de lege.

 

НЛМ предупреждает игроков и призывает власти расследовать мошенничество со спортивными ставками

Национальная лотерея Молдовы (НЛМ) в качестве управляющего деятельностью в сфере азартных игр, составляющих государственную монополию (в соответствии с положениями статьи 3 Закона № 291/2016), отмечает, что в последнее время возросло количество случаев мошенничества в сфере азартных игр.

Ввиду того, что с 1 января 2022 года любая форма рекламы азартных игр запрещена, Национальная лотерея Молдовы и ее частные партнеры приостановили любую деятельность, связанную с рекламой.

В то же время активизировались мошенники, которые заманивают игроков на страницы и каналы в социальных сетях, где ведется агрессивная реклама операторов спортивных ставок, деятельность которых запрещена в Республике Молдова. Авторы этих фейковых страниц незаконно используют официальную торговую марку и товарные знаки Национальной лотереи Молдовы для привлечения игроков, в том числе несовершеннолетних. Более того, организаторы этих незаконных схем пользуются образовавшимся информационным вакуумом и призывают игроков покупать информацию о ставках «с гарантированным результатом», а когда разочарованные пользователи просят объяснений и проигранные деньги, обвиняют легального оператора спортивных ставок в стране. Также организаторы указанных схем открыто пропагандируют уклонение от уплаты налогов и действия, которые можно квалифицировать как отмывание денег.

Национальная лотерея Молдовы и ее частные партнеры не имеют никакого отношения к этим незаконным онлайн-ресурсам и призывают ответственные государственные учреждения расследовать нарушения закона. Единственным авторизованным сайтом азартных игр, включая спортивные ставки, является www.7777.md, который полностью соответствует положениям законодательства Республики Молдова.