S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor financiare

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM. Persoană de contact - Natalia Croitor, Șef Secție achiziții, tel de contact: 022855300.

Setul de documente va fi depus pînă la data de 06 februarie 2020, ora 17.00.

Lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate, criteriile de evaluare a ofertelor și informația despre data desfășurării concursului  găsiți aici ...