COMUNICAT în legătură cu disensiunile și neînțelegerile cauzate de nepotrivirea multiplelor informații rulate în presă și spațiul web

În legătură cu disensiunile și neînțelegerile  cauzate de nepotrivirea multiplelor informații rulate  în presă și spațiul web, cu privire la rezultatele activității în decursul anilor 2020 – 2021, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” comunică următoarele.

Întru asigurarea transparenței pe Site-ul oficial al Societății (http://lnm.md/) sunt publicate regulat Situațiile Financiare aferente perioadelor de gestiune. Astfel, pe site-ul oficial al Loteriei Naționale a Moldovei în comunicatele oficiale sunt expuse cifrele concrete aferente perioadele anterioare și  rolul prezentei informații este de a actualiza aceste informații precum și de a face unele precizări, precum urmează.  

Referitor la Contribuția la Bugetul Public Național a Proiectului PPP  în domeniul jocurilor de noroc oferim mai jos cifrele concrete care atestă o dinamică pozitivă și stabilă a taxelor, impozitelor și altor defalcări obligatorii achitate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în decursul anilor 2018-2021, după cum urmează:

Tabelul 1. Dinamica contribuției Loteriei Națională a Moldovei la Bugetul Public Național în perioada 2018-2021 (MDL)

 

2018

2019

2.020

9 luni 2021

12% din câștiguri la jocuri de noroc  (Săli cu automate de joc)

332.658

6.673.458

6.719.732

8.463.991

12% din câștiguri la jocuri de noroc   (Loterii și Pariuri)

0

0

6.109.304

22.222.371

Impozit pe venit din salariu

166.835

1.319.288

1.212.795

1.023.800

Contribuții de asigurări sociale - 18%, 24%

334.890

3.090.565

2.945.207

3.100.707

Contribuții de asigurări individuale - 6 %

93.025

1.028.977

981.737

 

Prime de asigurare de asistență medicala

139.537

1.542.765

1.472.604

1.136.486

Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor 0.1%, 0,25%

3.246

1.267.484

1.012.200

1.522.416

Taxa pentru amenajarea teritoriului

680

12.778

17.650

16.462

Taxa pentru folosirea drumurilor

877

5.543

4.352

6.733

Dividende

0

96.551

0

0

Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător

0

319.122

0

600.000

TVA (import servicii)

16.213

759

0

 

Impozit pe venit la sursă art. 90/91

10.278

173.219

112.866

246.574

Taxa locală pentru unități comerciale 

195.101

439.342

4.079.740

3.122.969

TOTAL defalcările LNM la BPN

1.293.340

15.969.851

24.668.187

41.462.509

 

 

E de menționat că,  contribuția  generală a Proiectului de Parteneriat public- privat în domeniul jocurilor de noroc la Bugetul Public Național a Republicii Moldova pentru anul 2020 constituie                              cca 34,1 mln. lei, inclusiv 14,154 mln. lei transferate la BPN în decursul anului fiscal 2020 de către SA ”Loteria Națională  a Moldovei” conform prevederilor Titlului II ”Impozit pe venit” al Codului Fiscal.

În următorul tabel prezentăm dinamica contribuțiilor S.A. „Loteriei Naționale a Moldovei”  la Bugetul Public Național pentru întreaga perioadă de activitate a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (2012-2020),  inclusiv în perioada derulării Proiectului de Parteneriat public-privat în domeniul jocurilor de noroc, având ca scop evidențierea  Loteriei Națională a Moldovei ca sursă semnificativă de venituri pentru Bugetul Public Național.

Tabelul 2.  Dinamica contribuțiilor LNM la BPN  în perioada 2012-2020,  inclusiv perioada derulării proiectului de Parteneriat public-privat  (MDL)

 

Tipurile de impozite, taxe și alte defalcări obligatorii la BPN

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

12% din câștiguri la jocuri de noroc (săli cu automate de joc)

248 383

166 263

569 854

120 829

160 165

410 488

332 658

6 673 458

6 719 732

2

12% din câștiguri la jocuri de noroc (loteria și pariuri)

 

 

 

 

 

 

0

0

6 109 304

3

Impozit pe venit din salariu

56 086

62 906

53 290

71 186

183 575

134 738

326 345

2 776 767

2 557 437

4

Contribuții de asigurări sociale- 18%

98 185

117 167

95 846

137 068

334 913

250 858

661 252

5 241 009

5 307 053

5

Contribuții de asigurări individuale - 6%

25 483

30 550

25 185

34 938

86 415

65 876

188 601

1 747 686

1 770 394

6

Prime de asigurare de asistență medicală

29 830

35 538

33 581

50 829

130 632

99 512

309 620

2 524 438

2 607 844

7

Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor 0,1%

1 957

3 350

3 191

2 831

3 631

3 388

3 246

1 267 484

298 100

8

Taxa pentru amenajarea teritoriului

220

400

240

260

840

680

1 520

17 023

24 880

9

Taxa pentru folosirea drumurilor

 

 

 

 

876

876

13 054

20 525

17 954

10

Dividende

 

 

303

 

939 093

 

0

96 551

0

11

Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător

 

 

6 000

6 000

485 136

 

0

3 223 229

4 838 074

12

TVA (import și servicii)

 

 

 

 

19 346

18 347

39 723

7 277

0

12a

Taxe vamale

 

 

 

 

 

 

628 876

537 181

364 000

12b

Impozit pe venit la sursă art. 90/91

 

 

 

 

 

 

133 251

497 489

493 224

13

Impozit reținut din sursa de plată (10% din chirie)

 

 

 

 

 

 

10 278

173 309

114 291

14

Taxa pentru unități comerciale mun. Chișinău

 

 

 

 

 

 

195 101

942 803

2 878 042

 

Alte taxe

 

 

 

 

 

 

350

5 249

3 853

 

TOTAL

460 144

416 174

787 490

423 941

2 344 622

984 763

2 843 875

25 751 479

34 104 183

 

Cu referință la expresia ”Venitul LNM de cca.2,6 miliarde lei pentru anul 2021”  care se vehiculează actualmente în spațiul web considerăm necesar să precizăm următoarele.

Conform datelor Sistemului Informațional al Loteriei Naționale a Moldovei în decursul lunilor ianuarie 2021 – septembrie 2021,  jucătorii din Republica Moldova au depus mize pentru loterii, pariuri și au mizat la aparatele  de joc sumă totală de  3.2 miliarde lei. Totodată e de remarcat că această cifră nu reprezintă nici vânzările brute și nici veniturile operatorilor și organizatorului jocurilor de noroc  deoarece,  legislația de rigoare  prevede particularități speciale de evidență a veniturilor  pentru domeniul jocurilor de noroc în calcularea venitului brut pentru jocurile de noroc.

Astfel, conform articolului 2 al Legii 291/2016 ”Venitul brut din jocurile de noroc” constituie diferența, calculată dintre suma încasărilor de la participanții la joc, cu titlu de taxă de participare la joc (mize depuse), și suma câștigurilor plătite.  

E de menționat că Legea 291/2016 prevede expres procentul minimal de câștig pentru fiecare tip de jocuri de noroc (de ex.: pentru  Loterii, procentul minimal de câștig este stabilit de minimum 50%; pentru aparate de joc, procentul minimal de câștig este stabilit de 70% din cuantumul mizelor introduse în automatul de joc etc.)

În această ordine de idei, conform datelor Sistemului Informațional al Loteriei Naționale a Moldovei  și Situației Financiare a SA Loteria Națională  a Moldovei  pentru perioada de gestiune: ianuarie – septembrie 2021,  suma totală a mizelor primite de la  jucători constituie 3.175.190.610 lei, iar suma totală a câștigurilor achitate jucătorilor în aceiași perioadă  constituie 2.786.684.981  lei (respectiv, procentul de câștig  reprezintă 87,8%)

 Remarcăm cu acest prilej că,  în decursul perioadei de gestiune de nouă luni a anului 2021, S.A. „Loteria Națională a Moldovei”  a înregistrat un Rezultat din activitate operațională în sumă totală de 68.545.161 lei  și un Profit Net pozitiv care se cifrează cu 68.078.122  lei  care, la discreția acționarului majoritar (Statul),  poate fi orientat pentru achitarea dividendelor pentru stat și/sau dezvoltarea Societății.

Astfel, generalizând rezultatul activității S.A. „Loteria Națională a  Moldovei”  în anul 2021 putem marca suma totală de 110.140.631 lei  (68.078.122 + 600.000+41.462.509) poate fi considerată  contribuția directă a Afacerii SA ”Loteria Națională a Moldovei”  la Bugetul Public Național în  primele nouă luni ale anului 2021.

Mai mult decât atât, dinamica indicatorilor în anul 2021 a devenit mai optimistă  având la bază setul de măsuri întreprinse de Administrația LNM în anul 2020 orientate exclusiv în asanarea situației economico-financiare a afacerii LNM în domeniul jocurilor de noroc ce constituie  monopol de stat și remarcăm că acești indicatori pot deveni și mai optimiști în cazul reprimării activității Site-urilor ilegale din  spațiul web a Republicii  Moldova, care de fapt nu achită impozite și taxe la buget, nu respectă Legislația Națională a RM cu privire la jocurile de noroc și nu asigură respectarea principiilor Politicii de Stat în domeniul jocurilor de noroc, prevăzute de Legea 291/2016 în art. 3:

  1. protecția drepturilor, intereselor legitime, vieții și sănătății cetățenilor;
  2. asigurarea condițiilor egale de participare la jocul de noroc;
  3. asigurarea echității și obiectivității la desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc;
  4. asigurarea imposibilității influențării din exterior asupra rezultatelor jocului de noroc. 

Având în vedere că,  LNM reprezintă monopolul oficial de stat și având toate autorizațiile necesare pentru organizarea de activități în domeniul loteriei și a jocurilor de noroc, Loteria Națională a Moldovei își propune să lupte împotriva acțiunilor de manipulare prin joc, fraudei, spălării de bani, dependenței sau altor crime financiare.

Loteria Națională a Moldovei își asumă responsabilitatea să dețină controlul asupra bunei desfășurări a jocurilor de noroc în Republica Moldova, cu scopul de a combate activitățile ilegale în domeniul jocurilor de noroc.

În această ordine de idei, S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”  recent a semnat un contract de consultanță cu Societatea  Comercială românească ”Gaming Consulting”SRL.

Contractul vizează întocmirea unui Plan consolidat de Afaceri și îmbunătățirea performanțelor economice ale Loteriei Naționale a Moldovei. Ținem să remarcăm că SC ”Gaming Consulting” a fost înființată în anul 2007 de către dl. Sorin Constantinescu,  care este CEO-ul Companiei și are o experiență vastă în domeniu, asigurând consultanță în mod curent pentru Guvernul României și pentru cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România – atât în sectorul land- based (jocuri de noroc tradiționale), cât și în mediul online care se dezvoltă exponențial în țara noastră.  Respectiv, contractul cu Loteria Națională a Moldovei nu este primul de acest gen a dlui Sorin Constantinescu cu o Loterie Națională. Astfel în 2013, Compania a semnat un contract cu Loteria Maghiară, iar în 2015 cu cea din Serbia. 

 

 

Cu respect,

Administrația LNM