În anul 2021 profitul net al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” a constituit cca. 105 milioane lei

La 29 iunie 2022 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”. În cadrul ședinței au fost prezentate și discutate rezultatele obținute de către S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pe parcursul anului 2021.

Profitul net al Societății în perioada anului 2021 a constituit 105,5 mln. lei. La decizia Agenției Proprietății Publice, care reprezintă statul în calitate de unicul fondator al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” s-au achitat dividende în valoare 50% din profitul net. Astfel, în bugetul public național au fost transferate 52,52 mln lei în calitate de dividende. În calitate de impozit pe venit a fost achitată suma de 15 mln. lei, sub formă de alte impozite și taxe, în bugetul public național au fost achitate 64,5 mln lei. 30% din venitul net va fi direcționat spre dezvoltarea întreprinderii, iar 5% pentru formarea capitalului de rezervă.

De către Adunarea Generală a Acționarilor a S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” (organul suprem de conducere al societății) a fost aprobată propunerea majorării capitalului social al Societății de la 100 lei per acțiune la 240 lei per acțiune. Astfel, capitalul social al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei a crescut de la 250 mii lei la 600 mii lei. Dividendele aferente unei acțiuni constituie 21 111,83 lei.

De către organul suprem de conducere al Societății  au fost examinate și aprobate modificările în Statutul Societății, precum și aprobate  Planul strategic de dezvoltare a S.A Loteria Națională a Moldovei pentru anii 2022-2024, direcțiile prioritare ale Societății, Regulamentul Consiliului și al Comisiei de cenzori, Codul de guvernanță corporativă. La propunerea Agenției Proprietății Publice s-a votat componența Consiliului Societății și a Comisiei de Cenzori.