Două dintre cele mai mari bănci comerciale din Republica Moldova au blocat transferul de bani spre platforme neautorizate de pariuri sportive

     Loteria Națională a Moldovei, în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), aduce mulțumiri băncilor comerciale Moldova-Agroindbank și Moldindconbank pentru susținerea eforturilor de combatere a jocurilor de noroc neautorizate.

     Aceste bănci au răspuns apelului Loteriei Naționale a Moldovei de a bloca tranzacțiile prin intermediul cardurilor bancare în favoarea platformelor de pariuri sportive ce nu dețin autorizație de activitate pe teritoriul Republicii Moldova.

     Datorită acestor acțiuni responsabile, în strictă conformitate cu cerințele legislației, de la începutul lunii aprilie au fost reduse considerabil canalele de transfer a banilor spre companii de peste hotare, în mare majoritate înregistrate în jurisdicții offshore, tranzacții prin care erau aduse prejudicii considerabile bugetului de stat.

     Reiterăm îndemnul către celelalte bănci comerciale din Republica Moldova, inclusiv Victoriabank și Mobiasbanca OTP Group, să dea curs demersului Loteriei Naționale a Moldovei și să blocheze tranzacțiile spre platformele neautorizate de jocuri de noroc, așa cum o cere legea. Ținând cont de faptul că proprietarii acestora sunt bănci europene cu tradiții, care în țările lor respectă cu strictețe legislația, conducerea Loteriei Naționale a Moldovei se adresează și acționarilor acestor instituții financiare – Banca Transilvania din România și OTP Group din Ungaria, la fel ca și acționarilor celorlalte bănci comerciale din Republica Moldova să asigure respectarea legii.

     Amintim că, potrivit modificărilor operate de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea 257/2020, începând cu 01 ianuarie 2021, „organizarea și desfășurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate, precum şi orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau încurajare a acestor activități, inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în condițiile Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică în favoarea persoanelor neautorizate să organizeze şi să desfăşoare pe teritoriul Republicii Moldova activități în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”.

     În Republica Moldova, dreptul de a organiza pariuri sportive aparține NGM Company SRL, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive și care administrează platforma www.7777.md.