Convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor

Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor în data de 26.04.2021, ora 16:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1. Înregistrarea acționarilor – 09:30-10:00. Ordinea de zi:

  1. Confirmare a societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
  2. Alegerea membrilor consiliului SA LNM și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării acestora.
  3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 18:00, anticamera.