Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor

        Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor în data de 18.10.2021, ora 12:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1.

       Înregistrarea acționarilor – 09:30-10:00.

       Ordinea de zi:

a)     cu privire la aprobarea Statutului S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă;

b)     cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori;

c)     cu privire la alegerea membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 18:00, anticamera.