Concurs (Nr. 2/2022) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.2/2022) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău .

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - 022 855 300, 069372775 – Cristina Mișin.

Ofertele vor fi depuse până la 27 mai 2022, ora 10:30.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau   aici...