Comunicat privind acțiunile întreprinse în vederea implementării proiectului PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”

 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 237 din 25.04.2017 s-a decis inițierea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” prin includerea serviciului respectiv în anexa nr. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 419 din 18.06.2012, în vederea dezvoltării activităților din domeniul jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor, celor mai bune practici și know-how, asigurând reducerea riscurilor sociale legate de activitatea din domeniu și majorarea încasărilor la buget”. Prin aceeași Hotărâre de Guvern, calitatea de partener public a fost atribuită Agenției Proprietății Publice (în continuare APP).

 

 1. APP - în calitate de fondator al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” (în continuare LNM) și partener public desemnat de Guvern  a fost responsabilă de elaborarea studiului de fezabilitate în vederea elucidării viabilității proiectului. Ca urmare, prin Ordinul nr. 40 din 03.05.2017, Agenția a instituit un Grup de lucru în componența căruia au fost incluși reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, APP și LNM, care a elaborat Studiul de fezabilitate pentru proiectul PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 14.08.2017 s-au aprobat obiectivele și condițiile parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților SA „Loteria Națională a Moldovei”, precum și cerințele generale privind selectarea partenerului privat și s-a decis atribuirea în cadrul proiectului a două contracte PPP:
 • “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

Prin aceeași hotărâre, Guvernul a desemnat autoritatea publică centrală care va încheia contractul și va monitoriza executarea prevederilor acestuia.  

 

 1. În scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului prenotată, Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin Ordinul nr. 193 din 10.10.2017, a instituit Comisia de selectare a partenerilor privați responsabilă de organizarea și desfășurarea procedurii de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”. În componența Comisiei de selectare au fost incluși reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Justiției, Ministerul Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, APP și LNM.

 

 1. Prima ședință a Comisiei de selectare a partenerilor privați a avut loc la 12 octombrie 2017, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate Documentațiile standard în cadrul proiectului PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru concursul de selectare a partenerilor privați și atribuirea contractelor de parteneriat public-privat:
 • Contract PPP - “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Contract PPP - “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

 

 1. La 20 octombrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 364-370 (6287 – 6293) a fost publicat Comunicatul Informativ privind anunțarea concursului public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” prin atribuirea contractelor PPP sub formă de contracte de societate civilă.

 

 1. Având în vedere interesul scăzut privind participarea la concursul anunțat, întrucât până la data de 04.10.2017 au fost procurate doar 3 seturi de Documentație standard, în scopul asigurării unui nivel satisfăcător al concurenței, Comisia, la ședința din 04 decembrie 2017, a decis prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor până la data de 22 februarie 2018, ora 16.00.

 

 1. La 15 decembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 434-439 (6357-6362) a fost publicat Comunicatul Informativ privind prelungirea, până la 22 februarie 2018, a termenului de depunere a ofertelor pentru participare la concursul de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

9. Urmare a Comunicatului informativ au fost procurate 7 (șapte) seturi de  documentație standard de către 7 (șapte) agenți economici, după cum urmează:

 • Euro Games Tehnology LTD - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • New Games AD - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Novomatic Gaming Industries - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Persoana fizică Sorin Timofei - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” și “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Persoana fizică Bogdan Moisiets -  “Parteneriatul public-privat pentru     dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” și “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

 

 1. Până la termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit în Comunicatul informativ publicat în Monitorul Oficial nr. 364-370 (6287-6293) din 20 octombrie 2017 (22 februarie, ora 16:00 inclusiv), au fost înregistrate ofertele următorilor operatori economici:
 • Asocierea operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited;
 • Asocierea operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG.

Conform Comunicatului Informativ din 15 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 434-439 (6357-6362), Comisia de selectare, la 23 februarie 2018 a deschis ofertele depuse de agenții economici în cadrul concursului de selectare a partenerilor privați pentru proiectul de parteneriat public-privat „Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

11. În ședința din 02 martie 2018, Comisia de selectare a examinat documentele incluse în ofertele operatorilor economici depuse în cadrul concursului de selectare a partenerilor privați pentru proiectul de parteneriat public-privat „Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” și a constatat că acestea corespund cerințelor stabilite în Documentația standard.

Drept urmare, Comisia de selectare a constatat eligibilitatea:

- ofertei Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited depuse pentru participare la concursul de atribuire a contractului „Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;

- ofertei Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG depuse pentru participare la concursul de atribuire a contractului „Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

              

12. La ședința din 20 martie 2018, Comisia de selectare, urmare examinării ofertelor tehnice și financiare și evaluării ofertelor depuse, a declarat câștigătorii concursului după cum urmează: 

       - Oferta Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG depusă pentru proiectul “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;

      - Oferta Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited depusă pentru proiectul “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

13. La 22 martie 2018, partenerul public a informat câștigătorii concursului despre decizia Comisiei de selectare, conform Procesului-verbal nr. 6 din 20.03.2018 și a prezentat proiectele contractelor spre negociere. În corespundere cu pct. 115 din Hotărârea Guvernului nr. 476/2012 procedura de negociere este de cel mult 30 de zile din data primirii proiectelor contractelor de către ofertanții desemnați câștigători.

 

14. Informații relevante referitoare la Companiile membri ai Asocierilor, ofertele cărora au fost declarate câștigătoare:

 

Compania Novomatic AG, Austria

Compania Novomatic AG - membru al Asocierii operatorilor economici care au depus o ofertă comună în cadrul concursului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru atribuirea contractului “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” - este una dintre cele mai mari companii de tehnologie de jocuri de noroc din lume, cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro anual. Fondată în 1980, Compania Novomatic AG, prin intermediul reprezentanților legali, deține sedii în 45 de țări, are peste 25 000 de angajați în toată lumea,  produce și exportă echipamente de jocuri de înaltă tehnologie în peste 70 de țări, operează peste 260 000 terminale de joc și terminale video loterie în aproximativ 2100 localuri și săli de joc.

Suma investițiilor planificate spre valorificare în cadrul proiectului PPP se estimează la cca. 32 milioane Euro în primii 3 ani, cu perspectiva atingerii acestui indicator până la 70 milioane Euro pe parcursul realizării contractului.

 

Compania National Loterry AD, Bulgaria

Compania National Lottery AD este membru al Asocierii operatorilor economici care au depus oferta comună în cadrul concursului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru atribuirea contractului “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”. National Loterry AD este cel mai mare operator licențiat pe jocuri de noroc în Republica Bulgaria, cu cea mai rapidă creștere economică din Europa Centrală şi de Est, la moment fiind una dintre cele mai inovatoare loterii din Sud-Estul Europei. În ultimii 3 ani, Compania National Loterry AD a generat o cifră de afaceri de peste 650 milioane euro. În prezent, Compania desfășoară o activitate de succes, oferind premii de peste 600 000 000 Euro, într-o țară cu 7 102 000 de cetățeni.

Conform strategiei de dezvoltare a domeniului loteriilor și pariurilor, Compania planifică dezvoltarea în Republica Moldova a unei rețele de cca 1500 de puncte de vânzare pentru biletele de loterie și cca 120 puncte de vânzare pentru jocurile loto.

Suma investițiilor capitale planificate de National Loterry AD în cadrul proiectului PPP este de  cca. 6 milioane Euro la primă etapă, cu perspectiva înregistrării unei cifre de afaceri de peste 40 milioane Euro în anul 5 de implementare a contractului PPP. Creșterile prognozate ale vânzărilor sunt de 150% în anul 2 de implementare a contractului PPP, iar pentru cel de-al treilea an Compania estimează o creștere de 150%. Începând cu al patrulea an Compania preconizează atingerea unei creșteri a vânzărilor de 50%.

Echipa Companiei este formată din profesioniști de înaltă calificare profesională, cu experiență în domeniul jocurilor de noroc, marketing, vânzări, distribuție și IT. Are colaborări cu cei mai importanți distribuitori cu amănuntul și parteneri media din Bulgaria, precum și cu liderii mondiali din industria jocurilor de noroc, pe plan internațional. În anul 2017 National Loterry AD a fost recunoscută ca membru permanent al Asociației Mondiale de Loterie.

 

15. În rezultatul concursului public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, anunțat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 20 octombrie 2017 (nr. 364 – 370), la 23 aprilie 2018 au fost semnate contractele de parteneriat public-privat: 

 • “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” cu Compania Novo Gaming M Technologies GmbH (din numele Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH și Novomatic AG) – în calitate de partener privat, S.R.L. “Novo Investment MLD” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat, Agenția Proprietății Publice – în calitate de partener public și S.A. „Loteria Națională a Moldovei” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat.
 • “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” cu Compania NGM SPC Limited (din numele Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited) – în calitate de partener privat, S.R.L. “NGM Company”– în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat, Agenția Proprietății Publice – în calitate de partener public și S.A. „Loteria Națională a Moldovei” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat.

 

 1. Precizăm că, în cazul automatelor de joc, potrivit noii legi, acestea vor fi conectate la terminale fiscale, ceea ce va permite monitorizarea strictă a veniturilor, dar și limitarea abuzurilor din partea gestionarului acestor automate de joc. Estimativ, venitul anual în bugetul de stat, doar sub formă de impozit pe venit,se va cifra la aproximativ 2,5 mil.EUR. Cifra venitului anual la bugetul de stat, sub formă de dividende achitate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” se planifică a fi de cca. 9,5 mil.EUR. Se estimează că în acest domeniu vor fi create peste 600 de noi locuri de muncă. Reamintim că noua Lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, din decembrie 2016, a apărut ca o necesitate de reglementare a acestui sector de activitate în scopul eliminării unor riscuri sociale, inclusiv acela privind accesului minorilor la astfel de tipuri de activități, dar și în scopul eliminării evaziunii fiscale care s-a înregistrat ani de zile în acest sector, precum și a altor activități desfășurate în afara cadrului legal

 

De asemenea, la elaborarea strategiei de realizare a proiectelor de parteneriat public-privat în acest domeniu a fost studiată și preluată experiența din mai multe state europene. Astfel, s-a propus ca 75% din veniturile în sectorul loteriilor să revină S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, care e monopol de stat. În ce privește pariurile, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” va primi 90% din venituri. Cota venitului brut în sectorul automatelor de joc care va reveni S.A. „Loteria Națională a Moldovei” este de 51%, ceea ce reprezintă un procent mai mare decât în alte state europene unde există un astfel de parteneriat public-privat, cum ar fi în România. 

 

În conformitate cu noile prevederi legale, autoritățile trebuie să aibă un sistem de control și monitorizare riguroas a domeniului, astfel ca să diminueze cazurile de evaziune fiscală, respectiv să crească acumulările la bugetul de stat. Totodată, trebuie să limiteze impactul social negativ al jocurilor de noroc, iar în acest sens au fost introduse reglementări stricte. Astfel, accesul în localurile automatelor cu câștiguri bănești să fie permis doar de la vârsta de 21 de ani. Totodată, aceste localuri nu pot fi amplasate la o distanța mai mică de 200 de metri de: instituțiile administrației publice centrale și locale; instituțiile de învățământ; instituțiile medicale; instituțiile religioase și de cult, culturale, în clădiri rezidențiale, la stațiile de transport public, gări, treceri subterane, pe teritoriul piețelor etc.