C O M U N I C A T

Prin prezenta, cu prilejul finalizării anului fiscal 2021, precum  și în scopul asigurării transparenței în activitate, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” prezintă următoarea informație cu privire la rezultatele activității Societății în decursul anilor 2018 – 2021.

Referitor la Contribuția Proiectului PPP în domeniul jocurilor de noroc la BPN, care reprezintă rezultatul măsurabil al acțiunilor întreprinse de administrația Societății, menționăm că, în anul 2021 LNM a contribuit la BPN cu defalcări de impozite și taxe în sumă totală de  65.456.409 lei. Aceasta  este de circa trei ori mai mult decât contribuția LNM din anul 2020. Pentru detalii accesaţi aici...