Anunț rezultate concurs (Nr.8/2019)

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.8/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

 

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 3 oferte a 2 operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

„CITY IMOBIL” S.R.L.

or. Drochia, str. 31 August 1989, 33

 

mun. Comrat, str. Pobeda, 2b

 

2.

„SORVISMAX” S.R.L.

or. Soroca, str. Independenței, 18