Anunț rezultate concurs (Nr.7/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorilor economici pentru participarea la concursul Nr.7/2021 din 13 decembrie 2021 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de următorul operator economic:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

Întreprinderea Mixtă „LEUTIS” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 32