ANUNȚ cu privire la numărul de candidați admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni ,,Loteria Națională a Moldovei”

        În conformitate cu prevederile pct.10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, aprobat prin procesul-verbal al Consiliului societății nr. 3 din 7 mai 2021, Comisia de selectare informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs: 31.05.2021, ora 16.00 - au fost depuse 3 (trei) dosare de participare.
       În rezultatul examinării dosarelor depuse, la concurs au fost admiși 2 (doi) candidați.