ANUNȚ cu privire la lista candidaților preselectați pentru participare la etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni ,,Loteria Na

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al  S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, aprobat prin procesul-verbal al Consiliului societății nr. 3 din 7 mai 2021, aduce la cunoștință următoarele:

La data de 04.06.2021 a avut loc etapa de preselecție, care prevede verificarea întrunirii cerințelor stabilite pentru participarea la concurs.

Astfel, în rezultatul evaluării dosarelor prezentate, au fost admiși pentru etapa a doua a concursului (Interviul) următorii candidați:

Anexe: CV-urile candidaților care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru publicare.