ANUNȚ cu privire la desfășurarea interviului - etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni ,,Loteria Națională a Moldovei”

În conformitate cu prevederile pct. 16 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al  S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, aprobat prin decizia Consiliului societății din 7 mai 2021, Comisia de selectare informează că, desfășurarea interviului - etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni ,,Loteria Națională a Moldovei”, va avea loc la 11 iunie 2021, ora 13:00, adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului.

Pentru participare la interviu sunt invitați următorii candidați preselectați:

  1. Dermenji Vadim
  2. Hîncu Vadim