Acțiunile consecvente ale instituțiilor statului în combaterea jocurilor de noroc neautorizate vor spori încasările la buget

       S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), salută interesul sporit al mass mediei cu referire la subiectul luptei cu jocurile de noroc neautorizate pe teritoriul Republicii Moldova și confirmă că acțiunile consecvente ale instituțiilor statului în combaterea acestui fenomen, ar putea spori încasările la bugetul de stat.

       Totodată, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” confirmă că „PAYMASTER” SRL (RunPay) rămâne a fi operatorul de plăți, care nu se conformează prevederilor legislației în vigoare, riscând în acest sens să fie sancționată pentru abordarea de care dă dovadă.

       Cu referire la subiectul intermedierii plăților în favoarea operatorilor neautorizați să organizeze și să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, au fost sesizate organele competente ale Statului.

       În fapt, S.A .„Loteria Națională a Moldovei”, sistematic de la instituirea monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc, a făcut apel la prestatorii de plăți și emitenții de monedă electronică să înceteze acțiunile de intermediere a plăților în favoarea organizatorilor neautorizați, dar aceste sesizări, în lipsa unui cadru normativ punitiv, până la 01 ianuarie 2021, nu s-au lăsat nici măcar cu un răspuns din partea prestatorilor menționați, iar RunPay, chiar și după modificarea legislației aferente și introducerea unor sancțiunilor penale, continuă să neglijeze interesele statului în acest domeniu.

       În aceeași ordine de idei, recent, au fost expediate demersuri și Băncilor Comerciale din țara noastră privind sistarea transferurilor, efectuate la solicitarea posesorilor de carduri emise de instituțiile bancare respective și având ca destinație conturile organizatorilor de jocuri de noroc neautorizați. LNM monitorizează situația privind respectarea prevederilor legislației de către prestatorii de plăți și constată cu mulțumire că, prin intermediul cardurilor VISA emise de Moldova-Agroindbank a fost deja suspendată alimentarea conturilor de joc de pe 1xbet.com și parimatch.com, iar la Victoriabank – de pe parimatch.com.

       Pe această cale, facem apel către conducerea băncilor comerciale, mai ales că cele mai mari dintre instituțiile bancare de la noi din țară au în fruntea organelor de administrare persoane venite din afara Republicii Moldova, că, și în țările lor, statul impune un comportament aparte la capitolul plăților în favoarea organizatorilor de jocuri de noroc, fiecare țară creând-și propriile mecanisme de luptă cu operatorii neonești, protejând astfel atât cetățenii de potențialele efectele negative ale unui sector necontrolat, cât și interesele sale legate de acumulările la bugetul de stat.

 

Administrația S.A. „Loteria Națională a Moldovei”