Jocurile de noroc organizate de Loteria Națională a Moldovei

Jocurile de noroc organizate de Loteria Națională a Moldovei

Impera Line HD Edition 6

Regulile jocurilor de noroc „Impera Line HD Edition 6”, desfășurate prin intermediul automate de joc cu câștiguri bănești de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”

Premium-V+Gaminator MD1

Regulile jocurilor de noroc „Premium-V+Gaminator MD1”, desfășurate prin intermediul automate de joc cu cîștiguri bănești de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”

REGULILE GENERALE

REGULILE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE NOROC PRIN INTERMEDIUL AUTOMATELOR DE JOC CU CÂȘTIGURI BĂNEȘTI DE CĂTRE S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

REGULAMENT

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA FUNCȚIONĂRII SĂLILOR DE JOC CU AUTOMATE DE JOC CU CÎȘTIGURI BĂNEȘTI DE CĂTRE S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Noutăți

08 mai 2019
 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 237 din 25.04.2017 s-a decis inițierea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” prin includerea serviciului respectiv în anexa nr. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 419 din 18.06.2012, în vederea dezvoltării activităților din domeniul jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor, celor mai bune practici și know-how, asigurând reducerea riscurilor sociale legate de activitatea din domeniu și majorarea încasărilor la buget”. Prin aceeași Hotărâre de Guvern, calitatea de partener public a fost atribuită Agenției Proprietății Publice (în continuare APP).

 

 1. APP - în calitate de fondator al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” (în continuare LNM) și partener public desemnat de Guvern  a fost responsabilă de elaborarea studiului de fezabilitate în vederea elucidării viabilității proiectului. Ca urmare, prin Ordinul nr. 40 din 03.05.2017, Agenția a instituit un Grup de lucru în componența căruia au fost incluși reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, APP și LNM, care a elaborat Studiul de fezabilitate pentru proiectul PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 14.08.2017 s-au aprobat obiectivele și condițiile parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților SA „Loteria Națională a Moldovei”, precum și cerințele generale privind selectarea partenerului privat și s-a decis atribuirea în cadrul proiectului a două contracte PPP:
 • “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

Prin aceeași hotărâre, Guvernul a desemnat autoritatea publică centrală care va încheia contractul și va monitoriza executarea prevederilor acestuia.  

 

 1. În scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului prenotată, Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin Ordinul nr. 193 din 10.10.2017, a instituit Comisia de selectare a partenerilor privați responsabilă de organizarea și desfășurarea procedurii de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”. În componența Comisiei de selectare au fost incluși reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Justiției, Ministerul Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, APP și LNM.

 

 1. Prima ședință a Comisiei de selectare a partenerilor privați a avut loc la 12 octombrie 2017, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate Documentațiile standard în cadrul proiectului PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru concursul de selectare a partenerilor privați și atribuirea contractelor de parteneriat public-privat:
 • Contract PPP - “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Contract PPP - “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

 

 1. La 20 octombrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 364-370 (6287 – 6293) a fost publicat Comunicatul Informativ privind anunțarea concursului public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” prin atribuirea contractelor PPP sub formă de contracte de societate civilă.

 

 1. Având în vedere interesul scăzut privind participarea la concursul anunțat, întrucât până la data de 04.10.2017 au fost procurate doar 3 seturi de Documentație standard, în scopul asigurării unui nivel satisfăcător al concurenței, Comisia, la ședința din 04 decembrie 2017, a decis prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor până la data de 22 februarie 2018, ora 16.00.

 

 1. La 15 decembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 434-439 (6357-6362) a fost publicat Comunicatul Informativ privind prelungirea, până la 22 februarie 2018, a termenului de depunere a ofertelor pentru participare la concursul de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

9. Urmare a Comunicatului informativ au fost procurate 7 (șapte) seturi de  documentație standard de către 7 (șapte) agenți economici, după cum urmează:

 • Euro Games Tehnology LTD - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • New Games AD - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Novomatic Gaming Industries - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Persoana fizică Sorin Timofei - “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” și “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;
 • Persoana fizică Bogdan Moisiets -  “Parteneriatul public-privat pentru     dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” și “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

 

 1. Până la termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit în Comunicatul informativ publicat în Monitorul Oficial nr. 364-370 (6287-6293) din 20 octombrie 2017 (22 februarie, ora 16:00 inclusiv), au fost înregistrate ofertele următorilor operatori economici:
 • Asocierea operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited;
 • Asocierea operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG.

Conform Comunicatului Informativ din 15 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 434-439 (6357-6362), Comisia de selectare, la 23 februarie 2018 a deschis ofertele depuse de agenții economici în cadrul concursului de selectare a partenerilor privați pentru proiectul de parteneriat public-privat „Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”.

 

11. În ședința din 02 martie 2018, Comisia de selectare a examinat documentele incluse în ofertele operatorilor economici depuse în cadrul concursului de selectare a partenerilor privați pentru proiectul de parteneriat public-privat „Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” și a constatat că acestea corespund cerințelor stabilite în Documentația standard.

Drept urmare, Comisia de selectare a constatat eligibilitatea:

- ofertei Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited depuse pentru participare la concursul de atribuire a contractului „Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;

- ofertei Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG depuse pentru participare la concursul de atribuire a contractului „Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

              

12. La ședința din 20 martie 2018, Comisia de selectare, urmare examinării ofertelor tehnice și financiare și evaluării ofertelor depuse, a declarat câștigătorii concursului după cum urmează: 

       - Oferta Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH, Novomatic AG depusă pentru proiectul “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”;

      - Oferta Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited depusă pentru proiectul “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”.

13. La 22 martie 2018, partenerul public a informat câștigătorii concursului despre decizia Comisiei de selectare, conform Procesului-verbal nr. 6 din 20.03.2018 și a prezentat proiectele contractelor spre negociere. În corespundere cu pct. 115 din Hotărârea Guvernului nr. 476/2012 procedura de negociere este de cel mult 30 de zile din data primirii proiectelor contractelor de către ofertanții desemnați câștigători.

 

14. Informații relevante referitoare la Companiile membri ai Asocierilor, ofertele cărora au fost declarate câștigătoare:

 

Compania Novomatic AG, Austria

Compania Novomatic AG - membru al Asocierii operatorilor economici care au depus o ofertă comună în cadrul concursului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru atribuirea contractului “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” - este una dintre cele mai mari companii de tehnologie de jocuri de noroc din lume, cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro anual. Fondată în 1980, Compania Novomatic AG, prin intermediul reprezentanților legali, deține sedii în 45 de țări, are peste 25 000 de angajați în toată lumea,  produce și exportă echipamente de jocuri de înaltă tehnologie în peste 70 de țări, operează peste 260 000 terminale de joc și terminale video loterie în aproximativ 2100 localuri și săli de joc.

Suma investițiilor planificate spre valorificare în cadrul proiectului PPP se estimează la cca. 32 milioane Euro în primii 3 ani, cu perspectiva atingerii acestui indicator până la 70 milioane Euro pe parcursul realizării contractului.

 

Compania National Loterry AD, Bulgaria

Compania National Lottery AD este membru al Asocierii operatorilor economici care au depus oferta comună în cadrul concursului ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pentru atribuirea contractului “Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice”. National Loterry AD este cel mai mare operator licențiat pe jocuri de noroc în Republica Bulgaria, cu cea mai rapidă creștere economică din Europa Centrală şi de Est, la moment fiind una dintre cele mai inovatoare loterii din Sud-Estul Europei. În ultimii 3 ani, Compania National Loterry AD a generat o cifră de afaceri de peste 650 milioane euro. În prezent, Compania desfășoară o activitate de succes, oferind premii de peste 600 000 000 Euro, într-o țară cu 7 102 000 de cetățeni.

Conform strategiei de dezvoltare a domeniului loteriilor și pariurilor, Compania planifică dezvoltarea în Republica Moldova a unei rețele de cca 1500 de puncte de vânzare pentru biletele de loterie și cca 120 puncte de vânzare pentru jocurile loto.

Suma investițiilor capitale planificate de National Loterry AD în cadrul proiectului PPP este de  cca. 6 milioane Euro la primă etapă, cu perspectiva înregistrării unei cifre de afaceri de peste 40 milioane Euro în anul 5 de implementare a contractului PPP. Creșterile prognozate ale vânzărilor sunt de 150% în anul 2 de implementare a contractului PPP, iar pentru cel de-al treilea an Compania estimează o creștere de 150%. Începând cu al patrulea an Compania preconizează atingerea unei creșteri a vânzărilor de 50%.

Echipa Companiei este formată din profesioniști de înaltă calificare profesională, cu experiență în domeniul jocurilor de noroc, marketing, vânzări, distribuție și IT. Are colaborări cu cei mai importanți distribuitori cu amănuntul și parteneri media din Bulgaria, precum și cu liderii mondiali din industria jocurilor de noroc, pe plan internațional. În anul 2017 National Loterry AD a fost recunoscută ca membru permanent al Asociației Mondiale de Loterie.

 

15. În rezultatul concursului public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, anunțat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 20 octombrie 2017 (nr. 364 – 370), la 23 aprilie 2018 au fost semnate contractele de parteneriat public-privat: 

 • “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” cu Compania Novo Gaming M Technologies GmbH (din numele Asocierii operatorilor economici Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH și Novomatic AG) – în calitate de partener privat, S.R.L. “Novo Investment MLD” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat, Agenția Proprietății Publice – în calitate de partener public și S.A. „Loteria Națională a Moldovei” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat.
 • “Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice” cu Compania NGM SPC Limited (din numele Asocierii operatorilor economici New Games AD, National Lottery AD și NGM SPC Limited) – în calitate de partener privat, S.R.L. “NGM Company”– în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat, Agenția Proprietății Publice – în calitate de partener public și S.A. „Loteria Națională a Moldovei” – în calitate de partener în cadrul parteneriatului public-privat.

 

 1. Precizăm că, în cazul automatelor de joc, potrivit noii legi, acestea vor fi conectate la terminale fiscale, ceea ce va permite monitorizarea strictă a veniturilor, dar și limitarea abuzurilor din partea gestionarului acestor automate de joc. Estimativ, venitul anual în bugetul de stat, doar sub formă de impozit pe venit,se va cifra la aproximativ 2,5 mil.EUR. Cifra venitului anual la bugetul de stat, sub formă de dividende achitate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” se planifică a fi de cca. 9,5 mil.EUR. Se estimează că în acest domeniu vor fi create peste 600 de noi locuri de muncă. Reamintim că noua Lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, din decembrie 2016, a apărut ca o necesitate de reglementare a acestui sector de activitate în scopul eliminării unor riscuri sociale, inclusiv acela privind accesului minorilor la astfel de tipuri de activități, dar și în scopul eliminării evaziunii fiscale care s-a înregistrat ani de zile în acest sector, precum și a altor activități desfășurate în afara cadrului legal

 

De asemenea, la elaborarea strategiei de realizare a proiectelor de parteneriat public-privat în acest domeniu a fost studiată și preluată experiența din mai multe state europene. Astfel, s-a propus ca 75% din veniturile în sectorul loteriilor să revină S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, care e monopol de stat. În ce privește pariurile, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” va primi 90% din venituri. Cota venitului brut în sectorul automatelor de joc care va reveni S.A. „Loteria Națională a Moldovei” este de 51%, ceea ce reprezintă un procent mai mare decât în alte state europene unde există un astfel de parteneriat public-privat, cum ar fi în România. 

 

În conformitate cu noile prevederi legale, autoritățile trebuie să aibă un sistem de control și monitorizare riguroas a domeniului, astfel ca să diminueze cazurile de evaziune fiscală, respectiv să crească acumulările la bugetul de stat. Totodată, trebuie să limiteze impactul social negativ al jocurilor de noroc, iar în acest sens au fost introduse reglementări stricte. Astfel, accesul în localurile automatelor cu câștiguri bănești să fie permis doar de la vârsta de 21 de ani. Totodată, aceste localuri nu pot fi amplasate la o distanța mai mică de 200 de metri de: instituțiile administrației publice centrale și locale; instituțiile de învățământ; instituțiile medicale; instituțiile religioase și de cult, culturale, în clădiri rezidențiale, la stațiile de transport public, gări, treceri subterane, pe teritoriul piețelor etc.

13 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.8/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

 

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 3 oferte a 2 operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

„CITY IMOBIL” S.R.L.

or. Drochia, str. 31 August 1989, 33

 

mun. Comrat, str. Pobeda, 2b

 

2.

„SORVISMAX” S.R.L.

or. Soroca, str. Independenței, 18

10 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.9/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 19 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

27 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău și anume:

1.       municipiul Chișinău:

 • sect. Centru
 • sect. Centru(cart. Telecentru)
 • sect. Botanica (perimetrul străzii Muncești)
 • sect. Buiucani (perimetrul străzii Alba Iulia)
 • Stăuceni
 • Cricova

CiorescuLocul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 05 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiile care urmează a fi selectate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

05 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul concursului (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.817.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 11 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiile care urmează a fi selectate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

27 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.8/2019) pentru achiziționareaserviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

 

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 07 iunie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

24 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la Concursul (Nr.6/2019) pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale.

Informăm că la concurs au fost înregistrate/admise, în total, ofertele a doi operatori economici.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, a declarat câștigătoare oferta înaintată de S.R.L. „Construct Resurs".

08 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.6/2019) pentru achiziționarea a 2000 m2 de mochetă destinată spațiilor comerciale.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 21 mai 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include caracteristicile cărora urmează să corespundă mocheta, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

02 mai 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.5/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău și anume:

1.       municipiul Chișinău:

 • sect.Rîșcani
 • sect.Centru (cart.Telecentru)
 • sect.Botanica
 • sect. Buiucani
 • Stăuceni
 • Cricova
 • Ciorescu

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 14 mai 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiile care urmează a fi selectate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

30 aprilie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.5/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o ofertă depusă de operatorul economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de „EXPOTRON-COM” S.R.L.

30 aprilie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.4/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 4 oferte a 4 operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

„PARNAVEL IGOR” Î.I.

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 57

 

2.

„MEDOPTEH” S.R.L

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 6/1

 

3.

Chirvas Ion

or. Nisporeni, str. Suveranității nr.1

 

25 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.7/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o ofertă depusă de operatorul economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de „SIMPLU IMOBIL” S.R.L.

25 iunie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.9/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 5 oferte a patru persoane fizice și un operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

Nr. d/o

     Ofertantul

       Adresa

 
 
 1.  

  Guțu Raisa   

     r-nul Ocnița or. Otaci, str. Prieteniei, 103

 

       2.

   „ȚĂRĂNCUȚA” S.R.L.  

      or. Soroca, str. Grigore Vieru, 9

 
04 iulie 2019

       În vederea implementării proiectului PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat”, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță deschiderea pe data de 04 iulie 2019 a sălii automate de joc cu cîștiguri bănești în or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, 1.

09 iulie 2019

         S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.10/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu cîștiguri bănești în raioanele Republicii Moldova.

       Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.817.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 18 iulie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

26 iulie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul (Nr.10/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, în total 4 oferte a patru persoane fizice, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de următorii operatori economici:

 

     Nr. d/o 

           Ofertantul

         Adresa

 
 
 1.  

       Tcaci Natalia

    r-nul Briceni, or. Briceni, str. Independenței,1/A,                  nr.5 Independenței,1/A, nr.6

 

        2.

     Bucovan Alexandrin

    r-nul Căușeni, or. Căușeni, str.Alba- Iulia, 1/b

 
06 august 2019

S.A “Loteria Națională a Moldovei” anunţă schimbarea adresei fizice. Începînd cu data de 1 august 2019 adresa sediului organizaţiei este mun. Chișinăustr. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 57/1, MD – 2005.

09 august 2019

         S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.11/2019) pentru achiziționareaserviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 23 august 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

 

12 august 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru selectarea societății de audit privind achiziția serviciilor de:

 1. Audit tematic aferent investițiilor pentru perioada semestrului II/ Anul 2018 și perioada Anului 2019 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei
 2.  Audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact – persoană responsabilă de achiziții: 022/855 300

Ofertele vor fi depuse până la 16 septembrie 2019.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs poate fi accesată pe site-ul oficial al societății www.lnm.md.

05 septembrie 2019

La invitația partenerilor privați, delegația condusă de directorul general al S.A.”Loteria Națională a Moldovei” , este prezentă la cea mai mare expoziţie adresată industriei de divertisment din Europa de Est, Entertainment Arena Expo (EAE) care se desfăşoară, zilele acestea, în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo din Bucureşti, România.
Expoziţia internaţională este adresată industriei de cazinouri şi pariuri si reunește producători şi distribuitori de jocuri de noroc, rulete, jackpot-uri, VLT, jocuri de noroc on-line, mobilier pentru sălile de joc, componente şi, în general, tot ceea ce ţine de capitolul divertisment.
EAE se desfășoară pe parcursul a trei zile, în perioada 3-5 septembrie 2019.
În calitate de participanţi, sunt prezente companiile cheie din industria jocurilor de noroc, atât din România cât şi din afara acesteia.

09 septembrie 2019

S.A. “Loteria Națională a Moldovei” angajează casieri pentru sălile cu automate de joc cu caștiguri bănești din Nisporeni și Orhei

Experiența de muncă nu este obligatorie, oferim instruire gratuită!

Vârsta minima de angajare 21 ani, fără antecedente penale.

Salariul – de la 6000 lei, întregul pachet social asigurat!

Graficul de lucru – schimburi.

Asteptăm CV-urile Dvs adresa de e-mail: resurseumane@lnm.md

Sau la nr. de telefon: 067675522

12 septembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.12/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 24 septembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

13 septembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.11/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

Informăm că la concurs a fost înregistrată o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertei, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a respins oferta depusă pe motiv că aceasta nu a corespuns cerințelor din caietul de sarcini.

21 octombrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.13/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldovași UTA Gagauzia.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 31 octombrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

12 noiembrie 2019

Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.13/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

Informăm că la concurs a fost înregistrată o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de către operatorul economic SRL „PROMACONS-S.V.”.

15 noiembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.14/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 25 noiembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

16 noiembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță că suma JACKPOT-ului GRAND din sălile automate de joc cu cîștiguri bănești a trecut pragul de 1 000 000  de lei și este în continuă creștere!!! Nu ratați șansele de a cîștiga!!!

22 noiembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea concursului (Nr.14/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 03 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

04 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 16 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

04 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.16/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 16 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

16 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea concursului (Nr.16/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

        Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 24 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

16 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea concursului (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

        Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 24 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

20 decembrie 2019

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2020.

          Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 30 decembrie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

24 decembrie 2019

Pe data de 09 decembrie, la ora 17:31, a fost câștigat marele premiu JACKPOT GRAND în valoare de 1 478 578 lei. Premiul a fost câștigat în sala cu automate de joc cu câștiguri bănești, nr.11-0010, situată pe str. Calea Moșilor 4, mun. Chișinău, la automatul de joc cu nr. 753473. 
În baza Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, persoana câștigătoare a dorit să își păstreze anonimatul.
Loteria Națională a Moldovei a lansat, programul de acordare a premiilor suplimentare prin intermediul Sistemului JACKPOT, la începutul lunii septembrie/2019, POT-urile mari  ajungând până la 2 milioane de lei. 
Sistemul JACKPOT reprezintă sistemul informatic specializat, parte componentă a sistemului de monitorizare a organizatorului jocurilor de noroc din sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești, care gestionează independent, fără intervenția organizatorului, algoritmul aleatoriu de acordare a premiilor suplimentare participanților. La procesul de acumulare a fondului de câștiguri și premiere suplimentară, prin intermediul sistemului JACKPOT, sunt implicate toate automatele de joc cu câștiguri bănești existente în toate localurile de joc ale Societății.
Nu ratați șansa să deveniți următorul norocos!
Regulile de participare pot fi accesate la următorul link:
 http://lnm.md/uploads/editor/1b459e1d3afc24faf617bec248e489de.pdf

27 decembrie 2019

Astăzi, 27 decembrie 2019, la 40 de ani de la începerea acțiunilor militare în cadrul războiului din 1979 –1989, Directorul general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, dl Vadim Hîncu, a participat la evenimentul de comemorare a victimelor războiului din Afganistan.

La eveniment au mai participat dl Victor Gaiciuc, ministru al Apărării și dl Ion Coropceanu, general de Brigadă.

În discursul său, dl Hîncu a menționat că veteranii sunt oamenii care întotdeauna au pus interesele țării mai presus de interesele proprii. În multe cazuri, acești fii și fiice ale națiunii au plătit prețul sănătății și chiar al vieții pentru ca tinerele generații să nu știe ce înseamnă ororile războiului.

În același context, Loteria Națională și partenerul său privat, NGM Company, au decis să acorde, în preajma sărbătorilor de iarnă, un ajutor material pentru două doamne, care au avut de suferit nemijlocit, în timpul și de pe urma războiului.

Într-un caz este vorba despre soția unui militar căzut pe câmpul de luptă din Afganistan, căreia i-a fost acordat, din partea Loteriei Naționale și a NGM Company, un certificat de 5 000 de lei. Al doilea certificat de 5 000 de lei i-a fost oferit unei doamne, veteran din cel de-al doilea război mondial.

13 ianuarie 2020

PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PENTRU ANUL 2020  ...

02 ianuarie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor companiilor, pentru participarea la concursul pentru achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică a obiectelor şi valorilor materiale.

Informăm că la concurs au fost admise, în total, ofertele a trei societăți comerciale, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, a decis a desemna drept câștigătoare oferta înaintată de compania O.P. „COMBAT -SERVICE” S.R.L..

15 ianuarie 2020

Loteria Națională a Moldovei” vă aduce la cunoștință despre rezultatele concursului (Nr.15/2019) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în raioanele Republicii Moldova și UTA Gagauzia.

Informăm că la concurs au fost depuse două oferte cu spații pentru necesitățile S.A. „Loteria Națională a Moldovei” de către un operator economic și două persoane fizice.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare ofertele depuse de către operatorul economic participant și două persoane fizice, după cum urmează:

 Nr. d/o

       Ofertantul

     Adresa

 
 
 1.  

 SRL „CARFACON”

 r-nul. Cahul, mun. Cahul,  str. 31 August1989, 4/j

 

       2.

 Carapunarli Nicolai, Marinov     Alexandr

 UTA Gagauzia, mun. Ceadir Lunga, str. Lenin,     105/4 

 

 

24 ianuarie 2020

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM. Persoană de contact - Natalia Croitor, Șef Secție achiziții, tel de contact: 022855300.

Setul de documente va fi depus pînă la data de 06 februarie 2020, ora 17.00.

Lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate, criteriile de evaluare a ofertelor și informația despre data desfășurării concursului  găsiți aici ...

21 februarie 2020

Invitaţie la concurs pentru achiziționarea serviciilor financiare pentru eliberarea numerarului

Denumirea autorităţii contractante: S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (IDNO 1011600023774).

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului): Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Numărul de telefon şi persoana de contact: Natalia Croitor, Șef Secție achiziții, tel de contact: 022855300, mob.079575970, e-mail: achizitii@lnm.md.

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor financiare pentru eliberarea numerarului.

Cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate

Nr.
d/o

Tipul serviciilor

Cerinţe

Perioada

Altă informaţie

1

 Deschiderea conturilor curente

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     2

 Închiderea conturilor curente

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     3

 Deservirea conturilor (MDL/multivalutar)

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     4

Eliberarea în numerar a premiilor bănești, sumelor câștigate, dar și a altor plăți prin intermediul sistemului operativ de transfer al mijloacelor bănești

Se va indica obligatoriu mărimea tarifelor

2 ani

 

     5

Calcularea dobinzii la soldurile zilnice

Se va indica obligatoriu mărimea dobînzii

2 ani

 

      6

Calcularea dobinzii la soldurile lunare

Se va indica obligatoriu  mărimea dobînzii

2 ani

 

      7

Comision de transfer a mijloacelor bănești în/din alte conturi

Se va indica obligatoriu mărimea comisionului

2 ani

 

 

 

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea –pe loturi, pe poziții.)

Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele stabilite conform criteriilor de evaluare prevăzute în invitaţie, are o rețea suficientă pentru acoperirea necesităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei”(reprezentanțe în cel puțin 80% din centrele raionale) şi reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.03.2020, ora 17.00.

Data/ora desfăşurării concursului: 06.03.2020, ora 14.00.

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor financiare: 2 ani, achitarea premiilor bănești câștigătorilor loteriei în numerar la prezentarea buletinului de identitate fără obligativitatea deschiderii conturilor pe numele persoanelor fizice.

Valuta şi modul de achitare: MDL

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1) informaţia privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;

2) extrasul din Registrul de stat;

3) copia licenţei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei;

4) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii;

5) informații aferente serviciilor financiare (descriere succintă, condiții,preț).

Alte informaţii: Ofertele vor fi prezentate în limba română.

14 martie 2020
Stimați participanți la jocurile de noroc organizate de S.A.“Loteria Națională a Moldovei”,
 
având în vedere dispozițiile autorităților din Republica Moldova cu referire la evoluția situației epidemiologice, comunicam că, la 13 martie 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova, prin hotarârea sa, pe langa alte acțiuni, a dispus administratorilor localurilor de agrement și recreere asigurarea sistarii activităților organizate în localurile respective.
 
Astfel, începând de astăzi, 14 martie 2020, ora 10.00, a fost sistată activitatea sălilor cu automate de joc gestionate de LNM.
 
Veți putea intra în posesia câștigurilor nerevendicate până la moment, odată cu reluarea activității sălilor cu automate de joc. Începand de luni, 16 martie 2020 vom fi disponibili să oferim mai multe detalii la numarul de telefon 061 061 155.
 
Vă ținem informați cu referire la evoluția lucrurilor!
 
Aveți grijă de sănătatea DVS și a celor dragi!
03 iulie 2020

S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță redeschiderea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești începînd cu data de 03.07.2020, orele 18:00. Pentru început, vor fi redeschise locațiile din mun. Chișinău cu următoarele adrese:

 • str. Tiraspol 5 
 • str. Piața Unirii Principatelor 3
 • str. Calea Moşilor 4
 • bd. Dacia 27
 • bd. Mircea cel Bătrîn 2/1
 • str. Alecu Russo, 1
06 iulie 2020

Începînd cu data de 07.07.2020, orele 18:00. Vor fi redeschise locațiile din mun. Chișinău cu următoarele adrese:

 • str. Armenească-Columna 63-64
 • str. Calea Ieșilor 4
 • bd. Decebal 23/1
 • bd. Moscova 9
 • bd. Mircea cel Bătrân 24/3
 • bd. Cuza-Vodă, 41

 

08 iulie 2020

Începînd cu data de 08.07.2020, orele 18:00. Vor fi redeschise următoarele locații:

mun. Chișinău, str. Socoleni 5/4

mun. Chișinău, bd. Dacia 62

 mun. Chișinău, str. I.Creangă 22/1

 s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi

 or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, 1

 mun. Nisporeni, str. Suveranității

 mun. Ungheni, str. Națională 17

 mun. Ungheni, str. Feroviară 39A

mun. Orhei, str. Vasile Lupu 34  

 

10 iulie 2020

S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță - toate sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești și-au reînceput activitatea în regimul obișnuit de pînă la apariția pandemiei.

21 august 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.1/2020) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

 

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 01 septembrie 2020, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

23 septembrie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.1/2020 din 01 septembrie 2020 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

22 septembrie 2020

Planul anual al achiziților pentru anul 2020 servicii, bunuri și lucrări ...

09 octombrie 2020
Stimați participanți la jocurile de noroc organizate de S.A.“Loteria Națională a Moldovei”,
 
având în vedere Hotărîrea nr.26/17 din 08.10.2020 a Comisiei situații exceptționale a raionului Cimișlia cu referire la evoluția situației epidemiologice, comunicăm că, începind cu 10.10.2020 și pînă la 24.10.2020 va fi sistată activitatea sălii cu automate de joc din or. Cimișlia.
 
Pentru detalii apelați la numarul de telefon 061 061 155.
 
Vă ținem informați cu referire la evoluția lucrurilor!
 
Aveți grijă de sănătatea DVS și a celor dragi!
13 octombrie 2020

S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță că sala cu automate de joc din or. Cimișlia își va reîncepe activitatea la data de 14.10.2020 orele 10:00.

25 septembrie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societăţii de audit privind achiziţia Serviciilor de audit

 al situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 02 noiembrie 2020

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi accesate pe site-ul oficial al societății www.lnm.md.

15 decembrie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.2/2020) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 22 decembrie 2020, ora 10.30.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

24 decembrie 2020
S.A. Loteria Națională a Moldovei, Vă adresează cele mai  sincere felicitări cu ocazia frumoaselor sărbători de iarnă !
Crăciun Fericit și cele mai bune gânduri pentru un An Nou plin de succese și realizări ! 
30 decembrie 2020

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorilor economici pentru participarea la concursul Nr.2/2020 din 22 decembrie 2020 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, patru oferte a trei operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a desemnat cîștigătoare oferta depusă de operatorul economic SRL „Carmin”.

22 ianuarie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 29 ianuarie 2021.

Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

28 ianuarie 2021

Stimați participanți la jocurile de noroc,

În legătură cu sistarea activitații următoarelor locații:

 • sala cu automate de joc cu cîștiguri bănești mun. Chișinău, bl. Moscova 9
 • sala cu automate de joc cu cîștiguri bănești mun. Chișinău, str. Ion Creangă 22/1
 • sala cu automate de joc cu cîștiguri bănești mun. Chișinău, bl. Mircea cel Bătrîn 24/3
 • sala cu automate de joc cu cîștiguri bănești mun. Chișinău, bl. Dacia 62
 • sala cu automate de joc cu cîștiguri bănești mun. Chișinău, str. Socoleni 4/5

Vă informăm, că puteți participa în continuare la jocurile de noroc organizate de S.A.“Loteria Națională a Moldovei” în sălile cu automate de joc care activează în continuare la adresele pe care le puteți găsi pe site-ul www.lnm.md la rubrica Locații.

02 februarie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorilor economici pentru participarea la concursul Nr.1/2021 din 29 ianuarie 2021  pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021.

Informăm că la concurs au fost înregistrate, două oferte a doi operatori economici, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

02 februarie 2021

     S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (repetat) pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021.

    Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 09 februarie 2021.

    Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

11 februarie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.2/2021 din 09 februarie 2021 pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021 (repetat).

Informăm că la concurs au fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

11 februarie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (repetat) pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021.

          Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact- 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 17 februarie 2021.

Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

02 martie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.3/2021 din 17 februarie 2021 pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2021 (repetat).

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a decis atribuirea contractului de achiziție operatorului economic O.P. „COMBAT-SERVICE” S.R.L..

17 martie 2021

      S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”, societate a cărei fondator este în exclusivitate statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat, își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu ignorarea de către unii prestatori de plăți sau emitenți de monedă electronică a prevederilor legislației în domeniul jocurilor de noroc. Acești prestatori de plăți continuă să intermedieze desfășurarea neautorizată a jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat pe teritoriul Republicii Moldova și încasează comisioane pentru alimentarea conturilor de joc și/sau eliberarea numerarului provenit din jocuri de noroc ce constituie monopol de stat.

       În urma unor verificări, s-a constatat că în mai mult de 1000 de puncte comerciale din toată țara, deservite de către prestatori de plăți și emitenți de monedă electronică, în continuare este posibilă alimentarea conturilor de joc de pe site-urile interzise în Republica Moldova. Un alt moment de îngrijorare în reprezintă posibilitatea de a transfera bani caselor de pariuri sportive care nu sunt autorizate în țara noastră direct de pe carduri bancare. Cele mai multe dintre aceste plăți ajung la casele de pariuri https://md.1xbet.com/ru/ ; https://www.parimatch.com/ ; https://betwinner.com/ru/, https://www.marathonbet.com/su/, care nu au drept de activitate pe teritoriul Republicii Moldova și nu au niciun raport cu bugetul de stat al țării.

        Aceste plăți sunt, în continuare, procesate de băncile comerciale din Republica Moldova, în pofida faptului că au fost atenționate despre modificările operate la legislație și au primit informații despre beneficiarii finali ai tranzacțiilor.

        S.A. Loteria Națională a Moldovei atrage atenția asupra faptului că, din data de 1 ianuarie 2021, când au intrat în vigoare modificările la legislație, operate prin Legea 257/2020, veniturile societății, dar și ale bugetului de stat din activități legate de jocuri de noroc ce constituie monopol de stat au crescut semnificativ, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Estimările bazate pe dinamica de creștere a veniturilor din jocuri de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice și a impozitelor din aceste activități arată că, în 2021, statul ar putea obține venituri considerabile la BPN, ceea ce este foarte important în condițiile economice actuale.

        Totodată, S.A. Loteria Națională a Moldovei atrage repetat atenția prestatorilor de plăți sau emitenți de monedă electronică și a băncilor comerciale că, potrivit modificărilor operate de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea 257/2020, începând cu 01 ianuarie 2021, „organizarea și desfășurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate, precum şi orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau încurajare a acestor activități, inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în condițiile Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică în favoarea persoanelor neautorizate să organizeze şi să desfăşoare pe teritoriul Republicii Moldova activități în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate [...]”.

        Profitând de vidul legislativ care a existat până la începutul anului 2021, aceste societăți de plăți au intermediat tranzacții în sumă de sute de milioane de lei anual în favoarea unor agenți economici fără drept de activitate în Republica Moldova, aducând un grav prejudiciu bugetului de stat.

       Fiind într-o colaborare strânsă cu autoritățile competente ale statului S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” întreprinde toate măsurile necesare, prevăzute de legislație, pentru a pune capăt activităților ilegale ale societăților de plată.

 

23 martie 2021

La data de 29 martie 2021, orele 18:00, va avea loc  deschiderea sălii cu automate de joc cu cîștiguri bănești în mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Liviu Deleanu 3/9.

29 martie 2021

       S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), salută interesul sporit al mass mediei cu referire la subiectul luptei cu jocurile de noroc neautorizate pe teritoriul Republicii Moldova și confirmă că acțiunile consecvente ale instituțiilor statului în combaterea acestui fenomen, ar putea spori încasările la bugetul de stat.

       Totodată, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” confirmă că „PAYMASTER” SRL (RunPay) rămâne a fi operatorul de plăți, care nu se conformează prevederilor legislației în vigoare, riscând în acest sens să fie sancționată pentru abordarea de care dă dovadă.

       Cu referire la subiectul intermedierii plăților în favoarea operatorilor neautorizați să organizeze și să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, au fost sesizate organele competente ale Statului.

       În fapt, S.A .„Loteria Națională a Moldovei”, sistematic de la instituirea monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc, a făcut apel la prestatorii de plăți și emitenții de monedă electronică să înceteze acțiunile de intermediere a plăților în favoarea organizatorilor neautorizați, dar aceste sesizări, în lipsa unui cadru normativ punitiv, până la 01 ianuarie 2021, nu s-au lăsat nici măcar cu un răspuns din partea prestatorilor menționați, iar RunPay, chiar și după modificarea legislației aferente și introducerea unor sancțiunilor penale, continuă să neglijeze interesele statului în acest domeniu.

       În aceeași ordine de idei, recent, au fost expediate demersuri și Băncilor Comerciale din țara noastră privind sistarea transferurilor, efectuate la solicitarea posesorilor de carduri emise de instituțiile bancare respective și având ca destinație conturile organizatorilor de jocuri de noroc neautorizați. LNM monitorizează situația privind respectarea prevederilor legislației de către prestatorii de plăți și constată cu mulțumire că, prin intermediul cardurilor VISA emise de Moldova-Agroindbank a fost deja suspendată alimentarea conturilor de joc de pe 1xbet.com și parimatch.com, iar la Victoriabank – de pe parimatch.com.

       Pe această cale, facem apel către conducerea băncilor comerciale, mai ales că cele mai mari dintre instituțiile bancare de la noi din țară au în fruntea organelor de administrare persoane venite din afara Republicii Moldova, că, și în țările lor, statul impune un comportament aparte la capitolul plăților în favoarea organizatorilor de jocuri de noroc, fiecare țară creând-și propriile mecanisme de luptă cu operatorii neonești, protejând astfel atât cetățenii de potențialele efectele negative ale unui sector necontrolat, cât și interesele sale legate de acumulările la bugetul de stat.

 

Administrația S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

06 aprilie 2021

     Loteria Națională a Moldovei, în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), aduce mulțumiri băncilor comerciale Moldova-Agroindbank și Moldindconbank pentru susținerea eforturilor de combatere a jocurilor de noroc neautorizate.

     Aceste bănci au răspuns apelului Loteriei Naționale a Moldovei de a bloca tranzacțiile prin intermediul cardurilor bancare în favoarea platformelor de pariuri sportive ce nu dețin autorizație de activitate pe teritoriul Republicii Moldova.

     Datorită acestor acțiuni responsabile, în strictă conformitate cu cerințele legislației, de la începutul lunii aprilie au fost reduse considerabil canalele de transfer a banilor spre companii de peste hotare, în mare majoritate înregistrate în jurisdicții offshore, tranzacții prin care erau aduse prejudicii considerabile bugetului de stat.

     Reiterăm îndemnul către celelalte bănci comerciale din Republica Moldova, inclusiv Victoriabank și Mobiasbanca OTP Group, să dea curs demersului Loteriei Naționale a Moldovei și să blocheze tranzacțiile spre platformele neautorizate de jocuri de noroc, așa cum o cere legea. Ținând cont de faptul că proprietarii acestora sunt bănci europene cu tradiții, care în țările lor respectă cu strictețe legislația, conducerea Loteriei Naționale a Moldovei se adresează și acționarilor acestor instituții financiare – Banca Transilvania din România și OTP Group din Ungaria, la fel ca și acționarilor celorlalte bănci comerciale din Republica Moldova să asigure respectarea legii.

     Amintim că, potrivit modificărilor operate de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea 257/2020, începând cu 01 ianuarie 2021, „organizarea și desfășurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităților în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate, precum şi orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau încurajare a acestor activități, inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în condițiile Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică în favoarea persoanelor neautorizate să organizeze şi să desfăşoare pe teritoriul Republicii Moldova activități în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”.

     În Republica Moldova, dreptul de a organiza pariuri sportive aparține NGM Company SRL, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive și care administrează platforma www.7777.md.

07 aprilie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță deschiderea  sălii cu automate de joc cu cîștiguri bănești în mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Liviu Deleanu 3/9, care a avut loc la data de 29 martie 2021

19 aprilie 2021

Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor în data de 26.04.2021, ora 16:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1. Înregistrarea acționarilor – 09:30-10:00. Ordinea de zi:

 1. Confirmare a societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
 2. Alegerea membrilor consiliului SA LNM și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării acestora.
 3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 18:00, anticamera.

14 mai 2021

Consiliul S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”.

 Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” (se anexează), aprobat prin hotărârea Consiliului societății din 07.05.2021.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web oficiale: https://app.gov.md/ și www.lnm.md

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este de 31 mai 2021 ora 1600 .

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei” vor fi depuse la sediul societății: mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, et.2 la secretarul comisiei de selectare, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.

Persoana de contact:  secretarul comisiei, Veronica Pulbere; tel. mobil 061061155; adresa electronică: veronica.pulbere@lnm.md

Cerințe față de candidați:

Candidatul la funcția de Director general va întruni următoarele cerințe:

1) cunoaște limba de stat;

2) deține studii superioare sau echivalentul lor;

3) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

4) cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională;

5) posedă competențe manageriale de planificare strategică şi funcțională, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, material, etc;

6) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

7) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

8) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o

anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

9) nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a societății;

2) curriculum vitae (CV);

3) copia de pe buletinul de identitate;

4) copia de pe diploma de studii;

5) referințe profesionale (nu mai puțin de două);

6) cazierul judiciar;

7) declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de director general al societății, conform anexei nr.4 din la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”;

8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

9) acte care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

10) acordul prealabil în scris semnat de candidat, pentru plasarea CV pe paginile web ale societății și a Agenției Proprietății Publice.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 3. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
 4. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 5. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 6. Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 7. Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 8. Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;
 9. Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
 10. Legea integrității nr. 82/2017;
 11. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 12. Hotărîrea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 16. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului îl găsiți aici...

 

31 mai 2021

Loteria Națională a Moldovei (LNM), în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), aduce mulțumiri băncilor comerciale din Republica Moldova pentru receptivitate și susținerea eforturilor de combatere a jocurilor de noroc neautorizate.

Cu excepția Eximbank, toate celelalte bănci comerciale au blocat tranzacțiile prin intermediul cardurilor în favoarea platformelor de pariuri sportive ce nu dețin autorizație de activitate pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste acțiuni se încadrează în cerințele legislației în vigoare și contribuie la creșterea veniturilor bugetului de stat.

Cu toate acestea, unele case de pariuri continuă să încalce prevederile legislației naționale a Republicii Moldova și, fără a avea autorizație, continuă să își desfășoare activitatea, ilegal, pe teritoriul țării noastre. Aceste companii, în special 1хBet, maschează tranzacțiile de alimentare a conturilor de joc sub alte categorii de plăți și folosesc anumite sisteme de plăți internaționale, care prin astfel de acțiuni sunt implicate, indirect, în activități ilegale.

Loteria Națională a Moldovei a sesizat aceste platforme, printre care și XOO CASH, despre acțiunile infracționale în care este atrasă.

Loteria Națională a Moldovei salută și deschiderea companiei Apple, care a dat asigurări că aplicațiile operatorilor de pariuri sportive, neautorizați pentru activitate în Republica Moldova, vor fi eliminate din Moldova App Store. O solicitare similară este în proces de examinare și de către compania Google.

În scopul contracarării activității ilegale a operatorilor neautorizați de pariuri sportive, Loteria Națională a Moldovei a sesizat și marile companii prestatoare de servicii de plată VISA și MASTERCARD. Gestionarul activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat le-a informat despre acțiunile de mascare a tranzacțiilor ilegale de alimentare a conturilor de joc sub alte categorii de plăți, folosind serviciile celor două companii.

”După ce majoritatea instituțiilor bancare din Republica Moldova au aplicat metoda blocării tranzacțiilor aferente procesului de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc neautorizate, după „Codul de categorie de comerciant”, în speță MCC 7995 (Betting, including lottery tickets, casino gaming chips, off-track betting and wagers at race tracks), în scopul evitării blocării acestora, organizatorii respectivelor jocuri au recurs la înregistrarea sa (sau a afiliaților) sub alt Cod de categorie de comerciant. În această ordine de idei, urmare a monitorizării proceselor și metodelor utilizate de către organizatorii neautorizați, echipele tehnice ale S.A.„Loteria Națională a Moldovei” de comun cu cele ale „NGM Company” S.R.L.- partener privat al LNM, au constatat că respectivii au început utilizarea, inclusiv a Codului de categorie de comerciant – MCC 7994 (Video games and arcades). În realitate, scopul real al acestor tranzacții îl reprezintă alimentarea conturilor de joc”, se arată în scrisorile LNM către VISA și MASTERCARD.

Aplicând metodele de plată descrise mai sus, operatorii neautorizați de jocuri de noroc atrag, în comiterea ilegalităților, tangențial, și băncile comerciale din Republica Moldova, partenere ale VISA și MASTERCARD.

03 iunie 2021

        În conformitate cu prevederile pct.10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, aprobat prin procesul-verbal al Consiliului societății nr. 3 din 7 mai 2021, Comisia de selectare informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs: 31.05.2021, ora 16.00 - au fost depuse 3 (trei) dosare de participare.
       În rezultatul examinării dosarelor depuse, la concurs au fost admiși 2 (doi) candidați.

08 iunie 2021

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al  S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, aprobat prin procesul-verbal al Consiliului societății nr. 3 din 7 mai 2021, aduce la cunoștință următoarele:

La data de 04.06.2021 a avut loc etapa de preselecție, care prevede verificarea întrunirii cerințelor stabilite pentru participarea la concurs.

Astfel, în rezultatul evaluării dosarelor prezentate, au fost admiși pentru etapa a doua a concursului (Interviul) următorii candidați:

Anexe: CV-urile candidaților care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru publicare.

08 iunie 2021

În conformitate cu prevederile pct. 16 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al  S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”, aprobat prin decizia Consiliului societății din 7 mai 2021, Comisia de selectare informează că, desfășurarea interviului - etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni ,,Loteria Națională a Moldovei”, va avea loc la 11 iunie 2021, ora 13:00, adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului.

Pentru participare la interviu sunt invitați următorii candidați preselectați:

 1. Dermenji Vadim
 2. Hîncu Vadim
15 iunie 2021

       La 11 iunie 2021 a avut loc proba „Interviu” a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. ,,Loteria Națională a Moldovei”.

      În rezultatul intervievării candidaților de către Comisia de concurs, în calitate de învingător al concursului a fost desemnat dl Vadim Dermenji.

      Comisia de concurs aduce mulțumiri tuturor participanților la concurs.

Anexe  CV Dermenji Vadim

 

21 august 2021

    În legătură cu multiplele informații controversate rulate  în ultimul timp în presă și spațiul web, cu privire la rezultatele activității S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și a întregului Proiect de Parteneriat public – privat în domeniul jocurilor de noroc, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” comunică următoarele.

    Întru asigurarea transparenței pe site-ul oficial al Societății (http://lnm.md/) vor fi publicate regulat situațiile financiare anuale, după ce vor fi auditate conform prevederilor legislației de rigoare a Republicii Moldova.

    Referitor la contribuția proiectului de parteneriat public- privat în domeniul jocurilor de noroc la Bugetul Public Național, se oferă spre informare cifrele care atestă o dinamică pozitivă și stabilă a taxelor, impozitelor și altor defalcări obligatorii achitate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, după cum urmează: (pentru vizualizare tastați aici...)

 

22 septembrie 2021

      Loteria Națională a Moldovei și partenerul său privat în domeniul loteriilor și pariurilor sportive, NGM Company, își reconfirmă obligațiunile de responsabilitate socială și vor spori măsurile de promovare a jocului responsabil. Mai mult, operatorii sunt gata, împreună cu autoritățile statului, să elaboreze și să aplice măsuri care să prevină accesul persoanelor cu risc de dependență la jocuri de noroc, inclusiv pe site-uri care își desfășoară ilegal activitatea pe teritoriul țării noastre.

      De la 1 octombrie va fi deschisă o linie verde pentru persoane cu risc de dependență de jocuri de noroc. La numărul de telefon 022 788 333 pot fi obținute informații despre consultații și terapii împotriva acestei dependențe. Mai mult, Loteria Națională este gata să-și asume toate costurile aferente diagnosticării și tratamentului necesar.

      Tot de la 1 octombrie, informațiile despre joc responsabil vor fi aplicate pe toate    elementele de joc de loterie sau pariuri sportive – inclusiv pe site-ul www.7777.md și pe noile tiraje de bilete de loterie.

     Aceste modificări au fost anunțate de către Vadim Dermenji, directorul general al SA Loteria Națională a Moldovei și Plamen Milanov, directorul NGM Company, după audierile organizate la Parlament cu privire la proiectul de lege despre interzicerea publicității jocurilor de noroc.

     ”Autorul acestui proiect, domnul Dumitru Alaiba, spune că scopul principal al documentului este protejarea sănătății oamenilor și reducerea dependenței de jocurile de noroc. Ne-am exprimat disponibilitatea de a oferi suport autorităților pentru obținerea acestui rezultat. Suntem gata să oferim suport Guvernului și Parlamentului ca să fie restricționat accesul persoanelor cu risc de dependență la jocuri de noroc, inclusiv pe site-urile străine, care nu au autorizație de activitate în Republica Moldova și încalcă legile țării”, a declarat Plamen Milanov.

     ”Vrem să subliniem că pe site-ul Loteriei Naționale - 7777.md sunt respectate toate măsurile de prevenire a accesului minorilor și există posibilitatea de restricționare pentru persoane cu risc de dependență de jocuri de noroc. Cu totul altfel stau lucrurile în cazul site-urilor ilegale. Nu avem posibilitate să controlăm acest proces acolo și singura măsură pe care o poate lua statul pentru a proteja interesele, inclusiv sănătatea persoanelor cu dependență, este să blocheze accesul lor, dar și al minorilor pe aceste site-uri, precum și posibilitatea de  suplini conturile pe aceste site-uri”, a accentuat Vadim Dermenji.

     Ca urmare a acestei inițiative, Loteria Națională a Moldovei va putea realiza obiectivul propus de autorități, de protejare a sănătății oamenilor și limitarea accesului la jocuri de noroc a celor cu risc de dependență.

            Организатор лотерей и спортивных ставок усилит меры по профилактике игровой зависимости

     Национальная лотерея Молдовы и ее частный партнер в области лотерей и спортивных ставок, NGM Company, подтверждают свои обязательства по социальной ответственности и усилят меры по продвижению ответственной игры. Более того, операторы готовы совместно с органами государственной власти разработать и внедрить меры по предотвращению доступа к азартным играм людей с риском зависимости, в том числе и на сайты, которые ведут в нашей стране нелегальную деятельность.

     Уже открыта зеленая линия для людей с риском игровой зависимости. Информацию о консультациях и методах лечения от этой зависимости можно получить по телефону 022 788 333. Более того, Национальная лотерея готова взять на себя все расходы, связанные с необходимой диагностикой и лечением.

     Кроме того, с 1 октября информация об ответственной игре будет содержаться на всех составляющих лотерейной игры или спортивных ставок, в том числе на сайте www.7777.md и на новых тиражах лотерейных билетов.

     Об этих изменениях заявил Вадим Дерменжи, генеральный директор АО «Национальная лотерея Молдовы» и Пламен Миланов, директор NGM Company, после слушаний в парламенте законопроекта о запрете рекламы азартных игр.

      «Автор этого проекта, г-н Думитру Алайба, говорит, что основная цель документа - защитить здоровье людей и снизить зависимость от азартных игр. Мы выразили готовность поддержать власти в достижении этого результата. Мы готовы оказать поддержку Правительству и Парламенту в мерах по ограничению доступа к азартным играм людей с риском зависимости, в том числе и на иностранные сайты, которые не имеют лицензии на деятельность в Республике Молдова и нарушают законы страны», - заявил Пламен Миланов.

      «Хотим подчеркнуть, что на сайте Национальной лотереи, 7777.md, соблюдаются все меры по предотвращению доступа несовершеннолетних и существует возможность ограничения доступа к сайту для лиц, подверженных риску игровой зависимости. Совершенно иначе обстоят дела с нелегальными сайтами. У нас нет возможности контролировать этот процесс там, и единственная мера, которую государство может предпринять для защиты интересов, в том числе здоровья лиц с зависимостью, — это заблокировать доступ к ним, доступ несовершеннолетних на эти сайты, а также возможность пополнения счетов на этих сайтах», - подчеркнул Вадим Дерменжи.

      В результате этой инициативы Национальная лотерея Молдовы сможет достичь поставленной властями цели - защитить здоровье людей и ограничить доступ к азартным играм для тех, кто подвержен риску зависимости.

24 septembrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs (Nr.4/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău (sect. Telecentru).

     Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

     Telefon de contact- 022 855 300, 079575970 - Natalia Croitor.

     Ofertele vor fi depuse până la 01 octombrie 2021, ora 10:30.

     Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

04 octombrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs repetat (Nr.5/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău (sect. Telecentru).

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - 022 855 300, 079575970 - Natalia Croitor.

Ofertele vor fi depuse până la 11 octombrie 2021, ora 10:30.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

08 octombrie 2021

        Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor în data de 18.10.2021, ora 12:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1.

       Înregistrarea acționarilor – 09:30-10:00.

       Ordinea de zi:

a)     cu privire la aprobarea Statutului S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în redacție nouă;

b)     cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori;

c)     cu privire la alegerea membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 18:00, anticamera.

12 octombrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs repetat (Nr.6/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău (sect. Telecentru).

       Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - 022 855 300, 079575970 - Natalia Croitor.

Ofertele vor fi depuse până la 19 octombrie 2021, ora 10:30.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

12 octombrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societăţii de audit privind achiziţia Serviciilor de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 15 noiembrie 2021, ora 17:00.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi accesate aici...

11 noiembrie 2021

      S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.7/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău (sect. Centru).

     Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - 022 855 300, 069372775 – Cristina Mișin.

Ofertele vor fi depuse până la 19 noiembrie 2021, ora 10:30.

     Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

22 noiembrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.7/2021 din 11 noiembrie 2021 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

23 noiembrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs repetat (Nr.7/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău (sect. Centru).

     Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - 022 855 300, 069372775 – Cristina Mișin.

Ofertele vor fi depuse până la 01 decembrie 2021, ora 10:30.

     Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici..

25 noiembrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a semnat un contract de consultanță cu Compania românească Gaming Consulting, pentru elaborarea unui plan de afaceri consolidat și îmbunătățirea performanțelor economice.

Contractul vizează întocmirea unui Plan de Afaceri bine pus la punct și îmbunătățirea performanțelor economice ale  S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în urma unor analize aprofundate a tuturor proceselor implicate in derularea afacerii.

Gaming Consulting  a fost înființată în anul 2007 de către Sorin Constantinescu, care este și CEO-ul companiei, cu o experiență vastă în domeniu, asigurând consultanță în mod curent pentru unii dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România – atât în sectorul land based (jocuri de noroc tradiționale), cât și în mediul online, în plin avânt în această perioadă în țara noastră.

Firma Gaming Consulting acoperă toate ramurile industriei de jocuri de noroc – pariuri sportive, jocuri de cazino, sloturi, bingo, loterii, deține o divizie specializată pe land based și una pe jocuri online, având în echipă oameni cu experiență îndelungată în domeniul de gambling din România. De asemenea, Gaming Consulting are alături avocați de top specializați în legislația de specialitate a jocurilor de noroc și colaborează cu economiști și specialiști media.

Contractul cu Loteria Națională a Moldovei nu este primul de acest gen cu o loterie națională. În 2013, compania a semnat un contract cu loteria maghiară, iar în 2015 cu cea din Serbia. 

 

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” își asumă responsabilitatea să dețină controlul asupra bunei desfășurări a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a combate activitățile ilegale în domeniul jocurilor de noroc și mizează pe faptul că reglementarea și comercializarea activităților de jocuri de noroc va aduce beneficii financiare substanțiale bugetului de stat.

Detalii suplimentare vedeți aici:

25 noiembrie 2021

În legătură cu disensiunile și neînțelegerile  cauzate de nepotrivirea multiplelor informații rulate  în presă și spațiul web, cu privire la rezultatele activității în decursul anilor 2020 – 2021, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” comunică următoarele.

Întru asigurarea transparenței pe Site-ul oficial al Societății (http://lnm.md/) sunt publicate regulat Situațiile Financiare aferente perioadelor de gestiune. Astfel, pe site-ul oficial al Loteriei Naționale a Moldovei în comunicatele oficiale sunt expuse cifrele concrete aferente perioadele anterioare și  rolul prezentei informații este de a actualiza aceste informații precum și de a face unele precizări, precum urmează.  

Referitor la Contribuția la Bugetul Public Național a Proiectului PPP  în domeniul jocurilor de noroc oferim mai jos cifrele concrete care atestă o dinamică pozitivă și stabilă a taxelor, impozitelor și altor defalcări obligatorii achitate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în decursul anilor 2018-2021, după cum urmează:

Tabelul 1. Dinamica contribuției Loteriei Națională a Moldovei la Bugetul Public Național în perioada 2018-2021 (MDL)

 

2018

2019

2.020

9 luni 2021

12% din câștiguri la jocuri de noroc  (Săli cu automate de joc)

332.658

6.673.458

6.719.732

8.463.991

12% din câștiguri la jocuri de noroc   (Loterii și Pariuri)

0

0

6.109.304

22.222.371

Impozit pe venit din salariu

166.835

1.319.288

1.212.795

1.023.800

Contribuții de asigurări sociale - 18%, 24%

334.890

3.090.565

2.945.207

3.100.707

Contribuții de asigurări individuale - 6 %

93.025

1.028.977

981.737

 

Prime de asigurare de asistență medicala

139.537

1.542.765

1.472.604

1.136.486

Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor 0.1%, 0,25%

3.246

1.267.484

1.012.200

1.522.416

Taxa pentru amenajarea teritoriului

680

12.778

17.650

16.462

Taxa pentru folosirea drumurilor

877

5.543

4.352

6.733

Dividende

0

96.551

0

0

Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător

0

319.122

0

600.000

TVA (import servicii)

16.213

759

0

 

Impozit pe venit la sursă art. 90/91

10.278

173.219

112.866

246.574

Taxa locală pentru unități comerciale 

195.101

439.342

4.079.740

3.122.969

TOTAL defalcările LNM la BPN

1.293.340

15.969.851

24.668.187

41.462.509

 

 

E de menționat că,  contribuția  generală a Proiectului de Parteneriat public- privat în domeniul jocurilor de noroc la Bugetul Public Național a Republicii Moldova pentru anul 2020 constituie                              cca 34,1 mln. lei, inclusiv 14,154 mln. lei transferate la BPN în decursul anului fiscal 2020 de către SA ”Loteria Națională  a Moldovei” conform prevederilor Titlului II ”Impozit pe venit” al Codului Fiscal.

În următorul tabel prezentăm dinamica contribuțiilor S.A. „Loteriei Naționale a Moldovei”  la Bugetul Public Național pentru întreaga perioadă de activitate a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (2012-2020),  inclusiv în perioada derulării Proiectului de Parteneriat public-privat în domeniul jocurilor de noroc, având ca scop evidențierea  Loteriei Națională a Moldovei ca sursă semnificativă de venituri pentru Bugetul Public Național.

Tabelul 2.  Dinamica contribuțiilor LNM la BPN  în perioada 2012-2020,  inclusiv perioada derulării proiectului de Parteneriat public-privat  (MDL)

 

Tipurile de impozite, taxe și alte defalcări obligatorii la BPN

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

12% din câștiguri la jocuri de noroc (săli cu automate de joc)

248 383

166 263

569 854

120 829

160 165

410 488

332 658

6 673 458

6 719 732

2

12% din câștiguri la jocuri de noroc (loteria și pariuri)

 

 

 

 

 

 

0

0

6 109 304

3

Impozit pe venit din salariu

56 086

62 906

53 290

71 186

183 575

134 738

326 345

2 776 767

2 557 437

4

Contribuții de asigurări sociale- 18%

98 185

117 167

95 846

137 068

334 913

250 858

661 252

5 241 009

5 307 053

5

Contribuții de asigurări individuale - 6%

25 483

30 550

25 185

34 938

86 415

65 876

188 601

1 747 686

1 770 394

6

Prime de asigurare de asistență medicală

29 830

35 538

33 581

50 829

130 632

99 512

309 620

2 524 438

2 607 844

7

Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor 0,1%

1 957

3 350

3 191

2 831

3 631

3 388

3 246

1 267 484

298 100

8

Taxa pentru amenajarea teritoriului

220

400

240

260

840

680

1 520

17 023

24 880

9

Taxa pentru folosirea drumurilor

 

 

 

 

876

876

13 054

20 525

17 954

10

Dividende

 

 

303

 

939 093

 

0

96 551

0

11

Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător

 

 

6 000

6 000

485 136

 

0

3 223 229

4 838 074

12

TVA (import și servicii)

 

 

 

 

19 346

18 347

39 723

7 277

0

12a

Taxe vamale

 

 

 

 

 

 

628 876

537 181

364 000

12b

Impozit pe venit la sursă art. 90/91

 

 

 

 

 

 

133 251

497 489

493 224

13

Impozit reținut din sursa de plată (10% din chirie)

 

 

 

 

 

 

10 278

173 309

114 291

14

Taxa pentru unități comerciale mun. Chișinău

 

 

 

 

 

 

195 101

942 803

2 878 042

 

Alte taxe

 

 

 

 

 

 

350

5 249

3 853

 

TOTAL

460 144

416 174

787 490

423 941

2 344 622

984 763

2 843 875

25 751 479

34 104 183

 

Cu referință la expresia ”Venitul LNM de cca.2,6 miliarde lei pentru anul 2021”  care se vehiculează actualmente în spațiul web considerăm necesar să precizăm următoarele.

Conform datelor Sistemului Informațional al Loteriei Naționale a Moldovei în decursul lunilor ianuarie 2021 – septembrie 2021,  jucătorii din Republica Moldova au depus mize pentru loterii, pariuri și au mizat la aparatele  de joc sumă totală de  3.2 miliarde lei. Totodată e de remarcat că această cifră nu reprezintă nici vânzările brute și nici veniturile operatorilor și organizatorului jocurilor de noroc  deoarece,  legislația de rigoare  prevede particularități speciale de evidență a veniturilor  pentru domeniul jocurilor de noroc în calcularea venitului brut pentru jocurile de noroc.

Astfel, conform articolului 2 al Legii 291/2016 ”Venitul brut din jocurile de noroc” constituie diferența, calculată dintre suma încasărilor de la participanții la joc, cu titlu de taxă de participare la joc (mize depuse), și suma câștigurilor plătite.  

E de menționat că Legea 291/2016 prevede expres procentul minimal de câștig pentru fiecare tip de jocuri de noroc (de ex.: pentru  Loterii, procentul minimal de câștig este stabilit de minimum 50%; pentru aparate de joc, procentul minimal de câștig este stabilit de 70% din cuantumul mizelor introduse în automatul de joc etc.)

În această ordine de idei, conform datelor Sistemului Informațional al Loteriei Naționale a Moldovei  și Situației Financiare a SA Loteria Națională  a Moldovei  pentru perioada de gestiune: ianuarie – septembrie 2021,  suma totală a mizelor primite de la  jucători constituie 3.175.190.610 lei, iar suma totală a câștigurilor achitate jucătorilor în aceiași perioadă  constituie 2.786.684.981  lei (respectiv, procentul de câștig  reprezintă 87,8%)

 Remarcăm cu acest prilej că,  în decursul perioadei de gestiune de nouă luni a anului 2021, S.A. „Loteria Națională a Moldovei”  a înregistrat un Rezultat din activitate operațională în sumă totală de 68.545.161 lei  și un Profit Net pozitiv care se cifrează cu 68.078.122  lei  care, la discreția acționarului majoritar (Statul),  poate fi orientat pentru achitarea dividendelor pentru stat și/sau dezvoltarea Societății.

Astfel, generalizând rezultatul activității S.A. „Loteria Națională a  Moldovei”  în anul 2021 putem marca suma totală de 110.140.631 lei  (68.078.122 + 600.000+41.462.509) poate fi considerată  contribuția directă a Afacerii SA ”Loteria Națională a Moldovei”  la Bugetul Public Național în  primele nouă luni ale anului 2021.

Mai mult decât atât, dinamica indicatorilor în anul 2021 a devenit mai optimistă  având la bază setul de măsuri întreprinse de Administrația LNM în anul 2020 orientate exclusiv în asanarea situației economico-financiare a afacerii LNM în domeniul jocurilor de noroc ce constituie  monopol de stat și remarcăm că acești indicatori pot deveni și mai optimiști în cazul reprimării activității Site-urilor ilegale din  spațiul web a Republicii  Moldova, care de fapt nu achită impozite și taxe la buget, nu respectă Legislația Națională a RM cu privire la jocurile de noroc și nu asigură respectarea principiilor Politicii de Stat în domeniul jocurilor de noroc, prevăzute de Legea 291/2016 în art. 3:

 1. protecția drepturilor, intereselor legitime, vieții și sănătății cetățenilor;
 2. asigurarea condițiilor egale de participare la jocul de noroc;
 3. asigurarea echității și obiectivității la desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc;
 4. asigurarea imposibilității influențării din exterior asupra rezultatelor jocului de noroc. 

Având în vedere că,  LNM reprezintă monopolul oficial de stat și având toate autorizațiile necesare pentru organizarea de activități în domeniul loteriei și a jocurilor de noroc, Loteria Națională a Moldovei își propune să lupte împotriva acțiunilor de manipulare prin joc, fraudei, spălării de bani, dependenței sau altor crime financiare.

Loteria Națională a Moldovei își asumă responsabilitatea să dețină controlul asupra bunei desfășurări a jocurilor de noroc în Republica Moldova, cu scopul de a combate activitățile ilegale în domeniul jocurilor de noroc.

În această ordine de idei, S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”  recent a semnat un contract de consultanță cu Societatea  Comercială românească ”Gaming Consulting”SRL.

Contractul vizează întocmirea unui Plan consolidat de Afaceri și îmbunătățirea performanțelor economice ale Loteriei Naționale a Moldovei. Ținem să remarcăm că SC ”Gaming Consulting” a fost înființată în anul 2007 de către dl. Sorin Constantinescu,  care este CEO-ul Companiei și are o experiență vastă în domeniu, asigurând consultanță în mod curent pentru Guvernul României și pentru cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România – atât în sectorul land- based (jocuri de noroc tradiționale), cât și în mediul online care se dezvoltă exponențial în țara noastră.  Respectiv, contractul cu Loteria Națională a Moldovei nu este primul de acest gen a dlui Sorin Constantinescu cu o Loterie Națională. Astfel în 2013, Compania a semnat un contract cu Loteria Maghiară, iar în 2015 cu cea din Serbia. 

 

 

Cu respect,

Administrația LNM

03 decembrie 2021

    S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorului economic pentru participarea la concursul Nr.7/2021 din 01 decembrie 2021 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

    Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

    În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

03 decembrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs repetat (Nr.7/2021) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău (sect. Centru).

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - 022 855 300, 069372775 – Cristina Mișin.

Ofertele vor fi depuse până la 13 decembrie 2021, ora 10:30.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

15 decembrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, operatorilor economici pentru participarea la concursul Nr.7/2021 din 13 decembrie 2021 privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs a fost înregistrată, o singură ofertă a unui operator economic, care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de următorul operator economic:

 

Nr. d/o

Ofertantul

Adresa

 
 

1.

Întreprinderea Mixtă „LEUTIS” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 32

 
29 decembrie 2021

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societății de audit privind achiziția Serviciilor de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 31 ianuarie 2022, ora 17:00.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi accesate aici...

14 ianuarie 2022

Loteria Națională a Moldovei (LNM), în calitatea sa de gestionar al activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (conform prevederilor art.3 din Legea nr.291/2016), atrage atenția că, în ultimul timp, a sporit numărul escrocheriilor legate de jocuri de noroc.

Ținând cont de faptul că, de la 1 ianuarie 2022, este interzisă orice formă de promovare a jocurilor de noroc legale, Loteria Națională a Moldovei și partenerii săi privați au suspendat toate activitățile de acest gen.

În același timp, s-au activizat escrocii care ademenesc jucătorii pe pagini și canale pe rețele de socializare, unde agresiv și abuziv se face publicitate la operatori de pariuri sportive care au interdicție de activitate în Republica Moldova. Autorii acestor pagini false folosesc ilegal brandul și mărcile comerciale oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei pentru a ademeni jucătorii, printre care sunt și minori. Mai mult, organizatorii acestor scheme ilegale profită de vidul informațional creat și îi îndeamnă pe pariori să cumpere informații despre pariuri ”cu rezultat garantat”, iar când utilizatorii dezamăgiți le cer explicații și banii pierduți, dau vina pe operatorul legal de pariuri sportive din țară. De asemenea, organizatorii schemelor menționate promovează deschis evaziunea fiscală și acțiuni care pot fi calificate ca spălare de bani.

Loteria Națională a Moldovei și nici partenerii săi privați nu au nicio atribuție la aceste resurse online abuzive și cer instituțiilor responsabile ale statului să investigheze încălcările de lege admise de autorii lor. Singurul site autorizat de jocuri de noroc online, inclusiv pariuri sportive, este www.7777.md, care respectă integral prevederile legislației Republicii Moldova.

Pentru a avea acces la portalul de jocuri de noroc online și pariuri sportive www.7777.md, utilizatorii sunt obligați să confirme că au împlinit 18 ani, iar câștigurile sunt impozitate conform prevederilor stabilite de lege.

 

НЛМ предупреждает игроков и призывает власти расследовать мошенничество со спортивными ставками

Национальная лотерея Молдовы (НЛМ) в качестве управляющего деятельностью в сфере азартных игр, составляющих государственную монополию (в соответствии с положениями статьи 3 Закона № 291/2016), отмечает, что в последнее время возросло количество случаев мошенничества в сфере азартных игр.

Ввиду того, что с 1 января 2022 года любая форма рекламы азартных игр запрещена, Национальная лотерея Молдовы и ее частные партнеры приостановили любую деятельность, связанную с рекламой.

В то же время активизировались мошенники, которые заманивают игроков на страницы и каналы в социальных сетях, где ведется агрессивная реклама операторов спортивных ставок, деятельность которых запрещена в Республике Молдова. Авторы этих фейковых страниц незаконно используют официальную торговую марку и товарные знаки Национальной лотереи Молдовы для привлечения игроков, в том числе несовершеннолетних. Более того, организаторы этих незаконных схем пользуются образовавшимся информационным вакуумом и призывают игроков покупать информацию о ставках «с гарантированным результатом», а когда разочарованные пользователи просят объяснений и проигранные деньги, обвиняют легального оператора спортивных ставок в стране. Также организаторы указанных схем открыто пропагандируют уклонение от уплаты налогов и действия, которые можно квалифицировать как отмывание денег.

Национальная лотерея Молдовы и ее частные партнеры не имеют никакого отношения к этим незаконным онлайн-ресурсам и призывают ответственные государственные учреждения расследовать нарушения закона. Единственным авторизованным сайтом азартных игр, включая спортивные ставки, является www.7777.md, который полностью соответствует положениям законодательства Республики Молдова.

03 martie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2022.

         Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 15 martie 2022.

Invitația de participare/Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

09 martie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță deschiderea  sălii cu automate de joc cu cîștiguri bănești în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Pușkin 32, care a avut loc la data de 06 martie 2022.

16 martie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs repetat pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2022.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact: 022 855 300

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 24 martie 2022.

Invitația de participare/Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau  aici...

24 martie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” informează că la concursul repetat Nr.1/2022 din 16 martie 2022 pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale pentru anul 2022 nu a fost înregistrată nici o ofertă a operatorilor economici care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

24 martie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs repetat pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2022.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 01 aprilie 2022.

Invitația de participare/Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...

29 martie 2022

Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor în data de 06 aprilie 2022, ora 12:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1. Înregistrarea acționarilor – 09:30-10:00.

Ordinea de zi:

- cu privire la confirmarea societății de audit pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 18:00, anticamera.

01 aprilie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” informează că la concursul repetat Nr.1/2022 din 01 aprilie 2022 pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale pentru anul 2022 nu a fost înregistrată nici o ofertă a operatorilor economici care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, a fost anulată procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.

12 aprilie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță, pentru data de 29 aprilie 2022, ora 11.00, desfășurarea concursului pentru achiziționarea serviciilor financiare.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact: contabil șef: 022855300, specialist achiziții: 069372775.

Setul de documente va fi depus până la data de 28 aprilie 2022, ora 16:00.

Lista documentelor de calificare, cerințele față de serviciile financiare solicitate, criteriile de evaluare a ofertelor și informația despre data desfășurării concursului pot fi găsite aici...

03 mai 2022

       S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță, pentru data de 18 mai 2022, ora 11.00, desfășurarea concursului pentru achiziționarea serviciilor financiare.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact: contabil șef: 022855300, specialist achiziții: 069372775.

Setul de documente va fi depus până la data de 17 mai 2022, ora 16:00.

Lista documentelor de calificare, cerințele față de serviciile financiare solicitate, criteriile de evaluare a ofertelor și informația despre data desfășurării concursului pot fi găsite aici...

06 mai 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societății de audit privind achiziția Serviciilor de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 08 iunie 2022, ora 16:00.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi găsite aici...

20 mai 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță Concurs (Nr.2/2022) pentru achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău .

           Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - 022 855 300, 069372775 – Cristina Mișin.

Ofertele vor fi depuse până la 27 mai 2022, ora 10:30.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă de spațiul care urmează a fi selectat, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau   aici...

30 mai 2022

      Prin prezenta, S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în conformitate cu decizia Consiliului Societății pe Acțiuni din 27.05.2022 anunță convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 29.06.2022, ora 12:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1. Înregistrarea acționarilor – 11:30-12:00.

Ordinea de zi:

1. Examinarea Dării de seamă financiară a societății pentru anul 2021.

2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2021.

3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021.

4. Examinarea raportului societății de audit pentru anul 2021.

5. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2021.

6. Aprobarea planului strategic de dezvoltare a S.A Loteria Națională a Moldovei pentru anii 2022-2024 și a direcțiilor   prioritare ale societății.

7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022.

8. Majorarea capitalului social al S.A. Loteria Națională a Moldovei.

9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

10. Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.

11. Aprobarea statutului S.A. Loteria Națională a Moldovei în redacție nouă.

12. Aprobarea Regulamentului Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă.

13. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în redacție nouă.

14. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă.

15. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

     Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 8:00 – 17:00, anticamera. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi întocmită la data de 29.06.2022.

26 mai 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește, tuturor operatorilor economici, pentru participarea la concursul privind achiziționarea serviciilor financiare.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de următorul operator economic:

Nr. d/o

     Ofertantul

       Adresa

 

 

 1.  

 Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.

 

Republica Moldova, mun. Chișinău

str. Constantin Tănase, 9/1

 

 

Totodată, în temeiul prevederilor pct. 59 din Regulamentul cu privire la achiziţionarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, Contractele de achiziție a serviciilor financiare încheiate între părți pot fi găsite aici...

20 iunie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește tuturor operatorilor economici pentru participarea la concursul (Nr.02/2022) privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău.

Informăm că la concurs au fost înregistrate în total 3 oferte a 3 operatori economici care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării ofertelor, Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a declarat câștigătoare oferta depusă de următorul operator economic:

  Nr. d/o

          Ofertantul

                                  Adresa

 
 

   1

       Vera Racoviță

         mun.Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 147

 
08 iulie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs repetat de selectare a societății de audit privind achiziția Serviciilor de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 08 august 2022, ora 16:00.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi găsite aici...

05 iulie 2022

La 29 iunie 2022 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”. În cadrul ședinței au fost prezentate și discutate rezultatele obținute de către S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” pe parcursul anului 2021.

Profitul net al Societății în perioada anului 2021 a constituit 105,5 mln. lei. La decizia Agenției Proprietății Publice, care reprezintă statul în calitate de unicul fondator al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” s-au achitat dividende în valoare 50% din profitul net. Astfel, în bugetul public național au fost transferate 52,52 mln lei în calitate de dividende. În calitate de impozit pe venit a fost achitată suma de 15 mln. lei, sub formă de alte impozite și taxe, în bugetul public național au fost achitate 64,5 mln lei. 30% din venitul net va fi direcționat spre dezvoltarea întreprinderii, iar 5% pentru formarea capitalului de rezervă.

De către Adunarea Generală a Acționarilor a S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” (organul suprem de conducere al societății) a fost aprobată propunerea majorării capitalului social al Societății de la 100 lei per acțiune la 240 lei per acțiune. Astfel, capitalul social al S.A. ”Loteria Națională a Moldovei a crescut de la 250 mii lei la 600 mii lei. Dividendele aferente unei acțiuni constituie 21 111,83 lei.

De către organul suprem de conducere al Societății  au fost examinate și aprobate modificările în Statutul Societății, precum și aprobate  Planul strategic de dezvoltare a S.A Loteria Națională a Moldovei pentru anii 2022-2024, direcțiile prioritare ale Societății, Regulamentul Consiliului și al Comisiei de cenzori, Codul de guvernanță corporativă. La propunerea Agenției Proprietății Publice s-a votat componența Consiliului Societății și a Comisiei de Cenzori.

05 septembrie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță deschiderea  sălii cu automate de joc cu cîștiguri bănești în mun. Chișinău, sec. Centru, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 147, care a avut loc la data de 03 septembrie 2022.

08 septembrie 2022

În perioada 06-08 septembrie 2022, administrația SA Loteria Națională a Moldovei a participat la  evenimentul românesc B2B pentru industria de jocuri de noroc landbase și online, precum si pentru segmentul de pariuri sportive, adresat exclusiv specialiștilor, reunind producători si distribuitori de top, asociații de profil, ONJN – oficiul național al jocurilor de noroc, precum și vizitatori locali și internaționali.

Având ca obiectiv dezvoltarea afacerii sale, administrația SA Loteria Națională a Moldovei a avut o serie de întâlniri printre care:

 • Compania Națională „Loteria Română” S.A. în vederea definitivării acordului de colaborare și aderarea la Asociația Europeană a Jocurilor de Noroc;
 • Reprezentantul Grupului Novomatic Austria, CEO-ul companiei Novomatic România, partener SA Loteria Națională a Moldovei în vederea examinării noilor tipuri de produse, aparate de joc, platforme etc. ;
 • SC Gaming Consulting, companie românească cu experiență vastă în toate ramurile industriei de jocuri de noroc, asigurând consultanță în mod curent pentru unii dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România, în vederea acordării de consultanță pentru: combaterea activității site-urilor ilegale, monitorizarea activității, diversificarea domeniului jocurilor de noroc prin translarea contentului live din sală etc.;
 • Asociația Jocurilor de Noroc la Distanță, în vederea schimbului de experiență;
 • ONJN, personalitate juridică în subordinea Guvernului României, în vederea schimbului de experiență privind combaterea activității site-urilor ilegale, monitorizare etc.
20 septembrie 2022

În data de 19 septembrie administrația SA Loteria Națională a Moldovei a avut o întrevedere cu CEO-ul companiei SC Gaming Consulting SRL, companie cu capital integral românesc, în materie de activități în domeniul jocurilor de noroc pentru îmbunătățirea performanțelor economice ale Societății.

Înființată în anul 2007 de către Sorin Constantinescu, care este și CEO-ul companiei, Gaming Consulting are experiență vastă în domeniu, asigurând consultanță în mod curent pentru unii dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România – atât în sectorul land based (jocuri de noroc tradiționale), cât și în mediul online, în plin avânt în această perioadă în țara noastră.

Gaming Consulting acoperă toate ramurile industriei de jocuri de noroc – pariuri sportive, jocuri de cazino, sloturi, bingo, loterii. Firma deține o divizie specializată pe land based și una pe jocuri online, având în echipă oameni cu experiență îndelungată în domeniul de gambling din România. De asemenea, Gaming Consulting are alături avocați de top specializați în legislația de specialitate a jocurilor de noroc și colaborează cu economiști și specialiști media.

Contractul de consultanță cu Loteria Națională a Moldovei nu este primul de acest gen cu o loterie națională. În 2013, compania a semnat un contract cu loteria maghiară, iar în 2015 cu cea din Serbia. Fondatorul și coordonatorul Gaming Consulting a activat pentru o perioadă și la Loteria Română, în calitate de consilier.

Sorin Constantinescu a contribuit prin expertiza sa inclusiv la adoptarea legislației actuale în domeniul jocurilor de noroc online, ceea ce a permis companiilor să iasă la lumină, legal și licențiat, cu avantaje consistente din punct de vedere financiar, atât pentru bugetul de stat al României, cât și pentru pasionații de gambling, ale căror interese sunt protejate în cele mai bune moduri.

Expert în combaterea criminalității economico – financiare și în prevenirea și combaterea spălării banilor, Sorin Constantinescu oferă prin prisma companiei de consultanță Gaming Consulting inclusiv servicii legate de acest aspect atât de important acum pentru toți operatorii de jocuri de noroc.

01 iulie 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr.1134 din 02 aprilie1997 privind societățile pe acțiuni, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță că la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor, care s-a desfășurat  în data de 29 iunie 2022, fiind înregistrat un cvorum de 100%,

au fost aprobate următoarele hotărâri:

27 septembrie 2022

В последние годы экономика Молдовы переживает нелегкие времена. Отрицательных примеров хоть пруд пруди, а положительных, наоборот, раз-два и обчелся. Впрочем, последнее наблюдение – не более чем расхожее мнение. Положительных экономических примеров достаточно. Их только надо желать увидеть! И одним из таковых является предприятие «Loteria Naţională a Moldovei» – акционерное общество (АО) со 100%-ным государственным капиталом. Его феномен заключается в том, что 2020 г., в связи с операционными проблемами предыдущих лет, а также и пандемией коронавируса, оно завершило с более чем 10 млн. леев убытков, а в 2021 г. уже с чистой прибылью в 105 млн. леев.

Среди предприятий с участием государственного капитала – это второй столь весомый положительный финансовый показатель (более значительный только у AO «Termoelectrica»). А еще АО «Loteria Naţională a Moldovei» внесло в различные бюджеты налогов, взносов и сборов более 80 млн. леев. Помимо этого перечислило в государственный бюджет дивидендов 52 млн. леев. При том, что десять лет назад, уставный капитал в долларовом эквиваленте составил $12 тыс.
Чтобы понять, что это за «феникс, возникший из пепла», экономический обозреватель Б&Ф Владимир Сидоренко отправился в гости к генеральному директору АО «Loteria Naţională a Moldovei» Вадиму Дерменжи.

Б&Ф: Господин Дерменжи, что в минувшем году помогло руководимому вами предприятию финансовую сказку сделать былью?

В. Д.: 
Отнюдь не взмах волшебной палочки. Основой нашего финансового успеха стали напряженная и эффективная работа сплоченной и профессиональной команды предприятия, произведенный глубокий и всесторонний анализ предыдущей деятельности, последовавшая оптимизация процессов и решительность, простите за тавтологию, при принятии решений.

Б&Ф: кто является учредителями АО «Loteria Naţională a Moldovei»?

В. Д.: 
Государство в лице Агентства публичной собственности Республики Молдова.


Б&Ф: На основе каких законодательных актов АО «Loteria Naţională a Moldovei» осуществляет свою предпринимательскую деятельность?

В. Д.:
 В соответствии с законами об акционерных обществах, об организации и проведении азартных игр, о частно-государственном партнерстве и другими нормативными актами. Непосредственно АО «Loteria Naţională a Moldovei» делегированы полномочия по монопольному проведению и организации азартных игр в РМ.

Руководствуясь положениями закона о частно-государственном партнерстве, были заключены контракты с австрийской компанией «Novomatic» и болгарским предприятием «NGM Company».

Б&Ф: Какие виды азартных игр осуществляет и контролирует предприятие?

В. Д.: 
Одним из направлений деятельности АО «Loteria Naţională a Moldovei» является предоставление клиентам возможности проверить свою удачу в «сражениях» с игровыми автоматами. С этой целью в 2018 г. агентство публичной  собственности и наше предприятие подписали тройственный договор о совместной деятельности с компанией «Novomatic», являющейся крупнейшим производителем игровых автоматов на мировом рынке и разработчиком программного обеспечения для игровой индустрии, предоставившая нам аппараты и IT- технологии к ним. АО «Loteria Naţională a Moldovei» осуществляет операционную деятельность в 15 игровых залах, открытых в разных городах РМ.

Б&Ф: Как распределяется прибыль предприятия?

В. Д.: 
Согласно контракту, утвержденному постановлением Правительства РМ №237 от 25.04.2017 г., доля АО «Loteria Naţională a Moldovei» составляет 51%, а «Novomatic» – 49%.

С компанией «NGM Company» наше предприятие заключило контракт по организации принятия букмекерских спортивных ставок, а также по проведению моментальных и электронных лотерей.

Б&Ф: Прибыль распределяется в таких же пропорциях?

В. Д.: 
Частному партнёру мы делегировали право быть также оператором этих азартных игр. Финансовые результаты распределяются по процентным ставкам от продаж, установленных контрактом, – 75 и 25% в пользу государства.

Б&Ф: Разве иностранные компании имеют право вести предпринимательскую деятельность на территории Республики Молдова?

В. Д.: 
Они учредили в Молдове дочерние предприятия в соответствии с действующим в Молдове законодательством.

Б&Ф: Почему «Novomatic» и «NGM Company» не заключили контракты непосредственно с Агентством публичной собственности РМ?

В. Д.: 
Потому что законодательством РМ определено, что организация и проведение азартных игр является монополией государства, и эта функция делегирована государством АО «Loteria Naţională a Moldovei».

Б&Ф: Казино также получают разрешение на осуществление своей деятельности, заключая контракты с АО «Loteria Naţională a Moldovei»?

В. Д.: 
Нет, поскольку этот вид азартных игр является лицензионным. А нашему обществу лицензия не нужна, поскольку мы обладаем монополией на проведение других азартных игр.  

Б&Ф: Полученная в 2021 г. прибыль и суммы платежей, уплаченные в различные бюджеты, впечатлили даже мало впечатляемых. Но повальный законодательный запрет с 1 января 2022 г. любого вида рекламы, будь то наружной или виртуальной, не понизил интерес у граждан Молдовы к азартным играм? Если - да, то насколько сократились финансовые показатели АО «Loteria Naţională a Moldovei», например, за первое полугодие нынешнего года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом?

В. Д.: 
В пределах 30%. Но снижение финансовых результатов не является прямопропорциональным следствием этого запрета. На падение интереса к играм влияют и другие факторы. Такие, например, как сокращения семейных и личных возможностей в связи с резким ростом инфляции, тревоги от военных действий в регионе, миграции, интерес к другим сайтам и многое другое…

При этом следует понимать, что определенное количество граждан РМ будет делать спортивные ставки вне зависимости от того, рекламируется этот вид азартных игр или нет. Потому нам важно предоставить им прозрачную схему функционирования сайта www.7777.md, гарантии при получении выигрышей, ответы на интересующие их вопросы, возможность легальной уплаты налогов.

А еще необходимо противостоять нелегальным сайтам, действующим на территории Молдовы и призывающим граждан Республики Молдова делать спортивные ставки через них.    

Б&Ф: Каким образом АО «Loteria Naţională a Moldovei» борется с ними?  

В. Д.: 
Вместе с партнерами мы информирует компетентные органы государства о появлении таких сайтов с целью их блокировки. А еще в ближайшее время мы планируем установить специальное техническое обеспечение и методологию для их эффективного выявления.  

Б&Ф: И подавления?

В. Д.: 
Таких полномочий нам не предоставлено. Это функция компетентных органов.

Б&Ф: Сотрудники «Loteria Naţională a Moldovei» строго соблюдают положения закона о запрете любого вида рекламы азартных игр, поскольку, как любили повторять в Древнем Риме, «Dura lex, sed lex» («Закон суров, но это закон»). Но есть одно «но». Одной из опций моментальной лотереи является определение денежных выигрышей непосредственно во время рекламных телевизионных передач. Но поскольку запрет на проведение рекламы уже действует на протяжении девяти месяцев, то такая опция не проводится. В то же время статья 4 Закона о защите прав потребителей РМ гласит, что «потребитель при приобретении товаров и пользовании услугами имеет право на государственную защиту своих законных интересов». Как АО «Loteria Naţională a Moldovei» предполагает предоставлять потребителю обещанную услугу? Или на него постулат «Dura lex, sed lex» не распространяется?

В. Д.: 
В настоящее время совместно с агентством публичной собственности и нашим партнером «NGM Company» мы работаем над разрешением этой проблемы. В ближайшем будущем, через средства массовой информации, мы известим о принятом решении. «Loteria Naţională a Moldovei» всегда помнит, что главным для нас являются игроки, и мы стараемся выстроить с ними доверительное и взаимовыгодное сотрудничество.

Б&Ф: Многие граждане РМ, а также отдельные руководители страны, относятся, мягко говоря, к азартным играм неоднозначно и предлагают, например, руководствуясь опытом других государств, запретить их в Молдове. Вам знакома эта общественная позиция?

В. Д.:
 Да. Только такими решениями, как свидетельствует опыт, мало чего можно добиться. Азартные игры существуют с древних времен. Запретом их искоренить невозможно. Они просто уйдут «в тень». Чтобы такого не произошло, их необходимо, наоборот, взять под государственное крыло.

В современных условиях организация и проведение азартных игр – это динамично развивающаяся индустрия развлечений во всём мире. На них имеется стабильный спрос, а в обороте находятся значительные денежные средства. Поэтому властям следует не самоустраняться, а брать эту индустрию под свой контроль. В Молдове, это я говорю не для того, чтобы восхвалить себя, уже осуществлено много положительного в этом направлении. Благодаря государственно-частному партнерству многое сконцентрировано в одних руках. Строго монетизируются схемы в области отмывания финансовых средств, строго осуществляется контроль по недопуску несовершеннолетних лиц к азартным играм, а также соблюдается налоговая составляющая этого сегмента экономики Молдовы.

Исследования, проведенные во многих развитых государствах, показывают, что азарт присущ людям разных возрастов. Это данность, которую нельзя игнорировать! Многие даже предусматривают в своих семейных и личных бюджетах средства для участия в азартных играх. И не для обогащения, хотя такое желание и присутствует, а для того, чтобы проверить свою планиду на удачу.

А еще игроки испытывают неповторимые чувства в процессе временного отрезка от момента приобретения билета или оплаты ставки до получения информации о результате. Для многих людей драйвом является именно процесс, а не итог! Впрочем, сколько людей, столько и мнений!

Б&Ф: Каково это постоянно находиться в эпицентре азартных игр?

В. Д.: 
Не скучно и интересно! Деятельность регулятора на рынке азартных игр – это особая деятельность. Если часть гражданского общества полагает, что в этом сегменте экономики происходит обман желающих проверить себя на удачу, то они архинеправы! Закон об организации и проведении азартных игр предписывает направлять в выигрышный фонд, в зависимости от типа игры, от 70 до 95% от суммы розыгрыша.

Азартные игры – это индустрия. И в Молдове она находится под серьезным государственным контролем. Мы действуем на этом рынке не для того, чтобы кого-то обмануть, а для того, чтобы предоставить клиентам качественные, честные и контролируемые услуги!

Б&Ф: Благодарю вас за содержательную беседу, завершить которую хотелось бы словами певца, поэта и композитора Олега Газманова: «Пусть ваши желания совпадут с неизбежным!».■

Vedeţi sursa aici www.profit.md

 

27 septembrie 2022

Prin prezenta, S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în conformitate cu decizia Consiliului Societății pe Acțiuni din 26.06.2022 anunță convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 20.10.2022, ora 11:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1. Înregistrarea acționarilor – 10:50-11:00.

Ordinea de zi:

 1.  Cu privire la modificarea art. 34 alin. (1) din Statutul S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă);
 2.  Cu privire la modificarea pct. 1.2 din Regulamentul Consiliului S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” (în redacție nouă);
 3.  Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori;
 4.  Cu privire la alegerea unui nou membru al Comisiei de cenzori;
 5.  Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului;
 6.  Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 8:00 – 16:30, anticamera. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi întocmită la data de 20.10.2022.

14 decembrie 2022

Casino Inside a premiat la Sărbătoarea gamingului din România – Casino Inside Gala Awards, S.A. Loteria Națională a Moldovei, ca fiind cea mai dinamică loterie națională din Europa din anul 2022:

”Această loterie națională a fost fondată în 2011 în vederea administrării Loteriilor organizate de stat, iar ulterior, prin Legea 291/2016 a devenit monopol pe piața jocurilor de noroc din Republica Moldova.

Impactul schimbării administrației acestei societăți în 2020 și orientării acesteia la obiectivele Guvernului Republicii Moldova a condus la creșterea  semnificativă  de cca 1000%  a rezultatului financiar net obținut în anul 2021, comparativ cu anul precedent.

Actualmente este cea mai rentabilă Societate cu capital de stat din Republica Moldova.

Deciziile Executivului și succesele obținute de Societate, denotă că această loterie are o echipă  cu abilități, experiență și expertiză în domeniul jocurilor de noroc și activităților conexe,  hotărâtă să implementeze cele mai performante strategii și politici de Project Management.

Executivul Societății are obiective ambițioase și se concentrează pe cooperarea cu partenerii externi din industria jocurilor de noroc, aderarea la  organizațiile europene și internaționale a operatorilor de jocuri de noroc, pentru a corespunde cerințelor pieței globale de jocuri de noroc și erei digitale.

Am observat și noi performanțele și dinamica extraordinară pe care această loterie națională le-a avut în ultimul timp și am decis că e momentul să o premiem pentru rezultatele sale excepționale și considerăm că Loteria Națională a Moldovei este CEA MAI DINAMICĂ LOTERIE NAȚIONALĂ DIN EUROPA ÎN ANUL 2022“

Pentru mai multe informaţii accesaţi  aici ...

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

 mun. Chișinău, str. Tiraspol 5.               

Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
49 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

 mun. Chișinău, str. Tiraspol 5.                Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Armenească-Columna 63-64

                  Program de activitate 24/7.

                                 Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
60 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Armenească-Columna 63-64                   Program de activitate 24/7.                                  Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor 3

      Program de activitate 24/7.

                                Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
42 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor 3       Program de activitate 24/7.                                 Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Moşilor 4

Program de activitate 24/7.

                                Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
63 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Moşilor 4 Program de activitate 24/7.                                 Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Dacia 27

           Program de activitate 24/7.

                               Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Dacia 27            Program de activitate 24/7.                                Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Decebal 23/1

    Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
21 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Decebal 23/1     Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Orhei, str. Vasile Lupu 34

        Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
56 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Orhei, str. Vasile Lupu 34         Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 147

                 Program de activitate 24/7.

                                Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 147                  Program de activitate 24/7.                                 Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn 2/1

Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
36 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn 2/1 Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Ungheni, str. Națională 17

        Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:
42 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Ungheni, str. Națională 17         Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 08:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 4

  Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:
34 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 4   Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. L. Deleanu, 3/9

Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:
25 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. L. Deleanu, 3/9 Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1

  Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:
30 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1   Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chişinău, str. Puşkin 32

          Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:
21 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Chişinău, str. Puşkin 32           Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:

SAJ

`

Telefon:
automate de joc cu cîștiguri bănești
SAJ

`

Telefon:

Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Soroca, str. Grigore Vieru 9

        Program de activitate 24/7.

                      Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon:
20 automate de joc cu cîștiguri bănești
Sala automate de joc cu câștiguri bănești

mun. Soroca, str. Grigore Vieru 9         Program de activitate 24/7.                       Pauza tehnică 04:00-10:00.

Telefon: