Noutățile noastre

27 septembrie 2022
Prin prezenta S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în conformitate cu decizia Consiliului Societății pe Acțiuni din 26.09.2022 anunță acționarii Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei...
08 iulie 2022
S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs repetat de selectare a societății de audit privind achiziția Serviciilor de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 de către S.A. „Lote...
01 iulie 2022
În conformitate cu prevederile Legii nr.1134 din 02 aprilie1997 privind societățile pe acțiuni, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță că la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor, care s-...
20 iunie 2022
S.A. „Loteria Națională a Moldovei” mulțumește tuturor operatorilor economici pentru participarea la concursul (Nr.02/2022) privind achiziționarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilo...